Cyngor Celfyddydau Cymru | Tom Rack
Tom Rack

Tom Rack

Theatr a Drama

Tom RackSefydlodd Tom y NoFit State Circus gyda grŵp o’i gyfeillion ym 1986.

Ers hynny mae e wedi gweithio ym mhob swydd sydd ei angen ar y syrcas bron â bod. Rhedodd i ffwrdd o’r syrcas am gyfnod byr, gan fynd i Gasnewydd i astudio’r Celfyddydau Rhyngweithiol a datblygu ei ddiddordeb mewn technoleg ddigidol a gosodweithiau.

Ar hyn o bryd, Tom yw Cyfarwyddwr Creadigol a Chynhyrchydd NoFit State. Fe sy’n arwain gwaith y tîm creadigol ar y rhan fwyaf o gynyrchiadau mawr NoFit State.

Mae ganddo angerdd at esblygiad parhaus y syrcas ac mae’n ymhyfrydu mewn herio rhagdybiaethau cynulleidfaoedd, gan gredu nad rôl holl elfennau technegol a ffisegol cynhyrchiad yw cefnogi’r gwaith, ond eu bod, yn hytrach, yn chwarae rhan weithredol.


Syrcas Ryngweithiol

Tom Rack - Mundo Paralelo 2Bydd y dyfarniad hwn yn galluogi Tom i gymryd seibiant o NoFit State a sefydlu lle stiwdio benodedig i ganolbwyntio ar ei weledigaeth a’i arferion artistig ei hun.

Trwy ei ryddhau rhag ffiniau a chyfyngiadau cynhyrchiad, gall Tom ymgysylltu’n llwyr â’i waith ymchwil personol, ei ymchwiliadau artistig a’i ddysg. Bydd hyn yn ysbrydoli ac yn bwydo ei waith yn y dyfodol, yn rhoi hwb i lwybrau ymholi creadigol ac yn sbarduno datblygiadau newydd o fewn y grefft.

Mae’n bwriadu archwilio’r ffiniau rhwng offer Syrcas, cerfluniau, crefft setiau a gosodweithiau ac ymgysylltu o’r newydd â’r cyfryngau digidol, fideos digidol a rhyngweithedd ym maes celfyddyd byw.

Mae Tom yn gobeithio cyfuno’r ddwy gangen greadigol yma mewn ffordd wirioneddol ddadlennol, a chreu tirwedd perfformio hynod o gyfoethog a chyffrous.

Bydd yn archwilio potensial rhywfaint o’r caledwedd diweddaraf i reoli’r cyfryngau, ac yn torri tir newydd o ran ei ddefnydd creadigol yng nghyd-destun syrcas gyfoes. Bydd Tom yn gweithio gyda nifer fechan o artistiaid ffisegol i ailwampio ffurf a gweithrediad offer syrcas traddodiadol.

Ar ddiwedd y prosiect, bydd yn tynnu’n canlyniadau at ei gilydd trwy arddangos y gwaith sydd ar y gweill i’r cyhoedd ac agor trafodaeth yn ei gylch.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245