Cyngor Celfyddydau Cymru | Sue Hiley Harris
Sue Hiley Harris

Sue Hiley Harris

Celfyddydau Cymhwysol a Chrefft

Sue Hiley HarrisCerflunydd gwehyddu yw Sue Hiley Harris. Cafodd ei geni a’i magu yn Brisbane, Awstralia, ond mae’r Mynyddoedd Du a Bannau Brycheiniog wedi bod yn gartref iddi ers dros ddeng mlynedd ar hugain.

Mae ei gwaith yn cyfuno themâu hollbresennol ei bywyd a’i chrefft, gan gwmpasu astudiaeth o gelfyddyd gain, hudoliaeth â geometreg, diddordeb bythol mewn gwyddoniaeth, a dealltwriaeth ddwys am strwythur edafedd a’r arfer o wehyddu.

Mae hi wedi arddangos ei gwaith ym Mhrydain ac mewn nifer o wledydd eraill gan gynnwys Awstralia, Canada, Rwmania, Ffrainc, Gwlad Belg, Awstria, yr Eidal, y Swistir a Siapan.


Cerflun Corff Gweolion

Sue Hiley Harris - Eighteen Faces Three SpacesBwriad Sue yw archwilio’r potensial ar gyfer creu gwrthrychau strwythurol y gellir eu gwisgo’n gyffyrddus ar y corff, ac am y gwddf yn benodol. Gellid arddangos y rhain fel gweithiau cerfluniol bychain hefyd, ond o’u gwisgo, ni fyddent yn wrthrychau statig mwyach, ond yn hytrach yn strwythurau symudol sy’n rhyngweithio â’r person sy’n eu gwisgo.

Gwaith newydd fydd hwn â phwrpas gwahanol iawn, ond i gychwyn o leiaf, bydd yn ddatblygiad o’r ffurfiau y mae hi wedi bod yn ymgysylltu â nhw dros y pymtheg mlynedd diwethaf.

Mae Sue wedi datblygu math unigryw o waith, sy’n cael ei wehyddu a’i adeiladu, a’r disgrifiad gorau o ffrwyth terfynol y gwaith yw ‘cerfluniau gweolion’.

Mae Sue yn bwriadu dilyn sawl llwybr i ymchwilio, arbrofi’n greadigol a datblygu ei chrefft yn fanwl er mwyn archwilio, profi ac ailddatblygu syniadau a sgiliau.

Mae hi’n gobeithio cael astudio’r corff trwy ddarlunio bywyd ac astudio dulliau traddodiadol/hanesyddol o addurno’r corff trwy ymweld ag amgueddfeydd. Mae Sue yn bwriadu integreiddio dulliau a deunyddiau newydd sy’n seiliedig ar ofannu arian at ei thechnegau cyfredol.

Bydd yn defnyddio cyfnod y Dyfarniad Cymru Greadigol i gyflawni gwaith ymchwil, datblygu a chaffael sgiliau ac fel cyfle i edrych o’r newydd ar y syniadau a’r themâu sy’n gosod y sylfeini ar gyfer ei gwaith.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245