Cyngor Celfyddydau Cymru | Stefhan Caddick
Stefhan Caddick

Stefhan Caddick

Celf Weledol

Stefhan CaddickMae Stefhan Caddick yn gweithio o’i stiwdio ger y Fenni, ac yn addysgu ar gwrs Sain a Cherddoriaeth Greadigol Prifysgol Cymru, Casnewydd.

Mae e’n gweithio trwy gyfrwng fideo, gosodweithiau a pherfformio ac mae’n aml yn cyflwyno’i waith fel achlysur untro, yn yr awyr agored fel rheol ac yn aml yn y tywyllwch. Mae llawer o’i weithiau’n cael eu creu gan ddefnyddio deunyddiau y mae’n eu cael gan sefydliadau, cymunedau ac unigolion. Proses gydweithredol yw hyn o ran ei natur, sy’n herio’r syniad o’r artist fel creawdwr unigol.

Mae ei brosiectau diweddar yn cynnwys Pickle Line ar gyfer Gŵyl Ffilm Outcasting Fourth Wall, Ghost Parade ar gyfer Adain Avion, rhan o Ŵyl Llundain 2012 a The Nihilists, achlysur gyda’r nos ar fynydd ger y Fenni.


Gulliver

Stefhan Caddick - Gulliver Evidence 2Daeth y syniad ar gyfer Gulliver o bwt o ffilm o archif Gweithfeydd Dur Glynebwy. Crëwyd y ffilm tua 1918 ac mae’n dangos car cebl yn arllwys golosg i ffwrnais chwyth, a dyn yn tynnu wal o olosg crasboeth o’r ffwrnais cyn ei drochi â dŵr.

Er y gellir adnabod y lleoliad y ffilm, mae’r hyn y mae’n ei ddarlunio’n estron. Mae’n rhannu mwy yn gyffredin â ffilm ffuglen anhygoel Melies, 'Voyage dans La Lune' o 1902. Yr ymdeimlad hwn o’r ‘cyfarwydd ond hynod’ yn y ddelwedd symudol archifol, a’i bosibiliadau fel deunydd ar gyfer gwaith newydd a chyfoes, yw’r peth y mae Stefhan yn bwriadu ymchwilio iddo.

Mae’r gweithgareddau y mae’n eu cynnig yn cynnwys:

  • Gwaith ymchwil i’r archif – archwilio archifau sefydliadau cenedlaethol fel Sefydliad Ffilm Prydain, yr Amgueddfa Ryfel Imperialaidd a Dur Prydain a chychwyn trafodaeth â’r sefydliadau hyn gyda golwg ar gychwyn prosiectau a gwaith newydd ar y cyd.
  • Cyflwyniad electronig – ymchwilio i botensial Max and Jitter Cycling 74 wrth greu amgylcheddau ymdrwythol cymhleth, aml-sianel.
  • Ffurfiau cerfluniol – ymchwilio i’r posibiliadau o ran defnyddio’r sgrin fel cerflun, a datblygu hyn.
  • Datblygiad Proffesiynol – datblygu rhagor ar y trafodaethau â churaduron ym Mhrydain a thramor, ac ymchwilio i lwyfannau newydd posibl ar gyfer gwaith Stefhan.

Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245