Cyngor Celfyddydau Cymru | Richard Higlett
Richard Higlett

Richard Higlett

Celf Weledol

Richard HiglettArtist sy’n defnyddio cyfryngau amryfal yw Richard Higlett.

Fel un o enillwyr blaenorol Cystadleuaeth Agored Oriel Davies, dros y 10 mlynedd diwethaf, mae e wedi arddangos ei waith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Ymhlith ei sioeau diweddar mae Soundworks yn ICA Llundain ac Experimentica yn Chapter, Caerdydd. Yn hydref 2012, fe oedd Artist Preswyl cyntaf Oriel Glynn Vivian

Richard oedd un o sylfaenwyr Goat Major Projects, ac yn ddiweddar curadodd ‘The Witching Hour’ - yr arddangosfa gyntaf yng Nghymru yn seiliedig ar Gelfyddyd Sain yn unig.

Fel un sy’n frwd ei gefnogaeth dros fentrau’n sy’n cael eu harwain gan artistiaid, mae e wedi bod ynghlwm wrth ddatblygiad CelfCaerdydd, Mermaid and Monster, Project Stiwdios Agored Caerdydd a Chaerdydd Cyfoes.


Yr Artist fel Curadur/Curator Lab

Richard Higlett - 1Fel artist, mae Richard wedi bod yn chwarae rhan gynyddol mewn gweithredoedd a phenderfyniadau y gellid dadlau eu bod yn guradurol. Mae e wedi gweld hyn fel estyniad o’i arferion creadigol.

Bydd y Dyfarniad Cymru Greadigol yma’n rhoi amser iddo ymchwilio i’w ddatblygiad fel curadur, a hynny’n benodol mewn cyd-destun rhyngwladol. Bydd y cyfnod hwn o ddarganfod yn cyd-fynd â datblygiad Goat Major Projects at y dyfodol i fod yn ‘Labordy Curaduron’ sy’n archwilio gwaith y curadur o’r safbwynt ei fod yn ‘weithred greadigol’.

Mae’r dyfarniad yn cynnig cyfle iddo gronni cysylltiadau byd-eang, datblygu perthnasau a rhwydweithiau cyfnewid, a meithrin cysylltiadau rhwng curaduron rhyngwladol a’r ‘Labordy’. Trwy weithio fel math o borth curadurol, bydd y ‘Lab’ yn cynnig lle i guraduron Cymreig sy’n dechrau dod i’r amlwg ar y llwyfan rhyngwladol ymchwilio, trafod ac arbrofi.

Byddai Richard yn defnyddio’r Dyfarniad i gychwyn cyfnod dwys o hunanddatblygiad gan fframio’r flwyddyn o gylch 4 ymweliad astudio rhyngwladol. Byddai’r dyfarniad yn hwyluso ei waith ymchwil ym Mhrydain hefyd, ac yn gosod y sylfeini ar gyfer lle prosiect sy’n canolbwyntio ar natur curadu.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245