Cyngor Celfyddydau Cymru | Rebecca Spooner
Rebecca Spooner

Rebecca Spooner

Celf Weledol

Rebecca Spooner 2Cwblhaodd Rebecca Spooner MA mewn Celf Gain ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd yn 2004.

Mae hi’n creu ei gosodweithiau o ddelweddau symudol gan ddefnyddio technoleg ‘lo-fi’ fel ffotograffiaeth Polaroid, sleidiau taflunio, a ffilm Super 8 ac 16mm. Mae ei gwaith yn archwilio rhamantiaeth byd natur, ac yn benodol mae’n cynrychioli merched, anifeiliaid gwyllt a’r dirwedd.

Mae Rebecca wedi arddangos ei gwaith yn helaeth yng Nghymru, gan gynnwys Amgueddfa Casnewydd yn 2006, yn rhan o raglen breswyl ‘Syniadau Da’ Cywaith Cymru, Oriel Mostyn, Oriel Davies, Oriel Mission, Oriel Sycharth ym Mhrifysgol Glyndŵr a sioe un artist, The White Stag yn g39, Caerdydd yn 2008.

Mae Rebecca yn byw ac yn gweithio yng Nghrughywel, Powys.


Peintio gyda Golau

Rebecca Spooner - Hearth and HillMae diddordeb ym mheintwyr Prydeinig yr ugeinfed ganrif gynnar wedi sbarduno Rebecca i arddel dull darluniol a rhamantus o bortreadu’r dirwedd yn ei ffilmiau.

Mae ei dulliau aml-haenog a dylanwad cysylltiadau artistig a barddol cyfoethog ei gwaith yn sbarduno ymateb personol a greddfol.

Dros gyfnod y flwyddyn, bydd Rebecca yn archwilio diddordeb yn y cysylltiadau grymus rhwng peintio a gwneud ffilmiau. Am y tro cyntaf, bydd Rebecca yn datblygu peintiadau a darluniau i gyd-fynd â’i ffilmiau, gan archwilio lliw, arlliw, ffurf a chyfansoddiad.

Ei chwestiwn mwyaf taer yw sut y gall cynulleidfa brofi ei ffilmiau ar lefel debyg i beintiadau? Bydd yn cyflawni gwaith helaeth ym maes hanes celf i ymchwilio i’r traddodiad peintio tirluniau Prydeinig a ffilmiau artistiaid, gan ganolbwyntio’n benodol ar draddodiadau rhamantaidd.

Trwy ymateb i ddiddordeb cynyddol yng ngwaith artistiaid yng Nghymru ym maes delweddau symudol, bydd gwaith Rebecca yn annog ac yn cynorthwyo orielau i ystyried sut y gallant gyflwyno ffilmiau artistiaid mewn ffyrdd llawn dychymyg, a sut y gallant gynnig profiadau cyfoethog a chlos i’w cynulleidfaoedd.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245