Cyngor Celfyddydau Cymru | Paul Granjon
Paul Granjon

Paul Granjon

Celfyddydau/Celf Aml-ddisgyblaethol

Paul Granjon 2Cafodd Paul ei eni yn Lyon, Ffrainc, a chafodd BA mewn Celf Gain ym Marseille (Ffrainc).

Symudodd i Brydain ym 1995 ac erbyn hyn mae’n addysgu rhan-amser ar gwrs BA Celf Gain Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd. Bu’n gweithio trwy gyfrwng fideo i gychwyn, ac ers 1999 mae e wedi bod yn datblygu ac yn arddangos perfformiadau byw ac arddangosfeydd gyda robotiaid sydd wedi eu gwneud â llaw ar draws y byd.

Enillodd Gymrodoriaeth Nesta (Y Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg a’r Celfyddydau) (2004-2007) ac fe oedd un o’r artistiaid a gynrychiolodd Cymru yn Biennale Fenis yn 2005.

Mae llawer o waith diweddar Paul yn cynnwys technolegau cynhyrchu cartref a chyfranogol. Mae darnau o’i waith yng nghasgliadau Cyngor Celfyddydau Lloegr a MUDAM Lwcsembwrg.


Archwilio mentrau’r celfyddydau a thechnoleg greadigol ar gyfer dyfodol amgen

Paul Granjon - ebemu 2Archwilio a deall agweddau technolegol-gymdeithasol y gymdeithas gyfoes a’r byd yw’r prif beth sydd wedi ysbrydoli gwaith Paul ers y cychwyn cyntaf.

Mae’n rhannu ei fyfyrdodau gan ddefnyddio peiriannau y mae e wedi eu gwneud ei hunan, geiriau a gweithredoedd sy’n lleisio sylw ar ddatblygiadau technegol ein dydd a’u heffaith ar bobl.

Mae ymwybyddiaeth ddwysach am y sialensiau sy’n wynebu’r blaned a’i thrigolion yn newid ffocws ei arferion erbyn hyn. Mae’n teimlo bellach bod angen anelu am gael effaith fwy effeithiol ar y gymdeithas, ac mae’n bwriadu cyfrannu at y gwaith o archwilio dyfodol o fath gwahanol, a chyfleu atebion posibl, trwy ei grefft a’i arbenigedd ym maes y technolegau creadigol.

Bwriad Paul yw defnyddio’r Dyfarniad Cymru Greadigol i ymchwilio i arbrofion parhaus gyda thechnolegau a theorïau datblygedig mewn systemau cymdeithasol amgen, gan ddod o hyd i unigolion a sefydliadau ym Mhrydain a thramor y gall gysylltu ac ymweld â nhw, er mwyn cyflawni astudiaethau achos.

Bydd yn arbrofi hefyd gyda chylchredau electronig a dulliau cyflym o greu prototeipiau, yn y bwriad o hwyluso’r gwaith o gynnwys darnau electronig mewn gosodweithiau, prosiectau gweithdy a systemau ynni cynaliadwy.

Bydd y wybodaeth y mae’n ei chasglu a’r cysylltiadau y mae’n eu meithrin yn bwydo rhaglen o weithgareddau y tu hwnt i gyfnod y dyfarniad.

Ymhlith y gweithgareddau o dan sylw bydd arbrofion am barhad, gwaith ymchwil cydweithredol a chyfnodau datblygu, arddangosfeydd cynaliadwy, gweithgareddau cyfranogol gyda chyfleusterau ailgylchu lleol, cyfnewidfeydd rhyngwladol a rhannu gwybodaeth ar-lein.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245