Cyngor Celfyddydau Cymru | Matthew Cook
Matthew Cook

Matthew Cook

Celfyddydau/Celf Aml-ddisgyblaethol

Matt Cook 2Graddiodd Matt Cook o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd yn 2002 ac mae ei waith wedi cael ei arddangos yn helaeth ym Mhrydain ac mewn amrywiaeth o wyliau rhyngwladol.

Rhwng 2006 a 2009 cafodd Matt ei gomisiynu i greu gwaith ar gyfer Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, Amgueddfa Foundling, Llundain, firstsite, Colchester a Chyngor Sir Essex.

Yn 2012, trefnodd Matt daith gyfnewid ag artistiaid o Hong Kong, a arweiniodd at berfformiadau cydweithredol yng ngŵyl Experimentica Caerdydd a gŵyl Around Hong Kong. Cyhoeddodd DVD yn ddiweddar a oedd yn archifo 10 mlynedd o’i waith perfformio a’i osodweithiau.

www.sciencefidelity.co.uk


Cyfnod ar gyfer Datblygiad Artistig

Matthew Cook - AeroplaneBydd Matt yn defnyddio’r Dyfarniad Cymru Greadigol i dreulio cyfnod estynedig yn gwneud gwaith datblygu creadigol yn y stiwdio.

Yn ystod y cyfnod hwn bydd yn canolbwyntio ar greu cydosodiad cerfluniol bach i ganolig o ran maint. Rhai o weithiau safle-benodol blaenorol Matt fydd yn ysbrydoli’r cerfluniau. Mae’r rhain wedi defnyddio elfennau electronig, sain, symudiad ac amrywiaeth o wrthrychau a ffotograffau i archwilio trefi, mannau neu safleoedd penodedig.

Mae Matt am fynd â’r broses artistig y mae e wedi ei datblygu yn ystod ei yrfa hyd yn hyn, a’i gwneud yn fwy cynaliadwy yn y tymor hir.

Bydd Cymru Greadigol yn rhoi cyfle i Matt ddatblygu’n sylweddol yn greadigol. Er mwyn iddo fanteisio i’r eithaf ar yr amser sydd ar gael iddo, mae e wedi trefnu bod trawstoriad o artistiaid, a phobl sy’n gweithio ym maes y celfyddydau, yn dod i ymweld â’i stiwdio fel mentoriaid.

Bydd y Dyfarniad Cymru Greadigol yn ei gynorthwyo i ddatblygu blog ar-lein, a fydd yn galluogi iddo gyhoeddi tystiolaeth gyfoes am ei waith wrth iddo ddatblygu.

Trwy ddogfennu a chyhoeddi cynnydd ei waith bydd yn creu llyfr braslunio byw, a fydd yn helpu Matt i weld sut y mae’n datblygu ac yn rhoi cyfle i’w gynulleidfa weld ei brosesau artistig hefyd.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245