Cyngor Celfyddydau Cymru | Katherine Chandler
Katherine Chandler

Katherine Chandler

Theatr a Drama

Katherine ChandlerDramodydd Cymreig yw Katherine. Mae hi wedi gweithio gyda Sherman Cymru, Bristol Old Vic, Theatr Na-n’Og, Spectacle, Pentabus Theatre a Dirty Protest.

Enillodd drama Katherine ‘Before it Rains’, a gynhyrchwyd gan y Bristol Old Vic/Sherman Cymru, wobr Dramodwyr Urdd yr Awduron yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru. Cafodd y ddrama ei darllen yng Nghlwb Theatr Manhattan yn Efrog Newydd.

Enillodd Katherine Wobr Drama Cymru gyntaf National Theatre Wales/y BBC am ei drama ‘Parallel Lines’.

Mae Katherine dan gomisiwn i National Theatre Wales ac mae’n datblygu gwaith gyda’r BBC.

Mae hi wedi cael y fraint o dreulio dau fis ar gysylltiad stiwdio gyda Royal National Theatre England yn ddiweddar.


Cybolfa Werin Ddinesig

Katherine Chandler - Before it RainsBwriad Katherine yw treulio cyfnod yn ymchwilio i ddulliau storïa cerddorion yr adfywiad gwerin a thraddodiadol (rhai cenedlaethol ’a rhyngwladol), a storïwyr gwerin a mytholeg.

Mae’n bwriadu cymhwyso eu harferion i’w dulliau ei hunan fel dramodydd cyfoes, gan ehangu ei harferion fel dramodydd realistaidd i gynnwys dulliau arbrofol newydd.

Mae gan Katherine ddiddordeb mewn dysgu strwythurau, rhythmau a phatrymau chwedloniaeth a cherddoriaeth werin, a chymhwyso’r rhain i themâu trefol a sylwebaeth gymdeithasol realistaidd ein dydd.

Bydd yn defnyddio’r cyllid i dreulio cyfnodau o amser yn ymdrwytho yng nghymunedau gwerin Cymru, yr Alban ac Iwerddon; gan roi amser creadigol iddi ddysgu, cydweithio ac archwilio, a chreu gwaith amrywiol, arloesol a chyfoes.

Bydd hyn yn galluogi Katherine i gyflawni ei nodau a gweithio mewn ffyrdd newydd, gan gyfoethogi ei sgiliau ysgrifennu ac effeithio ar ei gwaith fel dramodydd yn y tymor hir.

Nod Katherine yw creu darn o waith ar sail chwedloniaeth gyfoes a mytholeg y strydoedd trefol, a’i osod a’i gynhyrchu yng Nghymru.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245