Cyngor Celfyddydau Cymru | John Norton
John Norton

John Norton

Celf/Celf Aml-ddisgyblaethol

John Norton 2Actor, DJ a chynhyrchydd yw John Norton. Cafodd BA mewn Drama o Brifysgol Manceinion ym 1993.

Treuliodd gyfnodau’n byw ac yn gweithio yn Ffrainc a Sbaen cyn symud i Gaerdydd yn 2002 a sefydlu Give It A Name, a chynhyrchu a pherfformio yn: A Bucket Rider, Utah Blue, Heart of Darkness, Rude! a My Life In CIA.

Cynhyrchodd John brosiect sain Meridian Stories hefydym Mhrydain, Sbaen, Mali a Burkina Faso.

Fel DJ mae e wedi gweithio fel act ragbaratoawl ar gyfer Gil Scott Heron a Leonard Cohen, ac mae BBC Radio 1 wedi chwarae ei waith.


Sain Ymdrwythol i Theatr

John Norton - RudeBydd John yn defnyddio ei Ddyfarniad Cymru Greadigol i arbrofi â thechnegau a thechnolegau recordio a thrawsyrru sain.

Nod yr arbrofion hyn yw datblygu offer a dulliau sain trwythol ar gyfer y theatr; gan dynnu ysbrydoliaeth a gwybodaeth o’r byd celf, recordio bywyd gwyllt, ffilm a seicoacwstig (gwyddor y canfyddiad o sain).

Bydd ei waith ymchwil yn ymrannu’n 2 faes

1. Sain Gwmpasog: Theatr Sain yn y Sinema

Trwy ddefnyddio cyfuniadau o sain byw ac sain sydd wedi cael ei recordio ymlaen llaw, bydd John yn gweithio gyda Sinema Chapter i archwilio ffyrdd o ddefnyddio technolegau sain gwmpasog yn y theatr.

2. Sain Amgylchynol a Deuglust: anturiaethau mewn theatr clustffonau a sain 3D.

Gall y gwrandäwr cyffredin leoli sain yn lletraws i o fewn 1 radd o gywirdeb. Mecanwaith oroesi hynafiadol yw ein gallu anhygoel i leoli sain. Mae John yn bwriadu manteisio ar y gallu cynhenid hwn, ac elwa arno.

Trwy weithio gyda pheirianwyr a dulliau recordio 3D hollol fodern, sy’n cymuno ymchwiliadau technegol â pherfformiadau a darllediadau safle-benodol, bydd John yn ceisio datblygu dulliau newydd a chyffrous o ddefnyddio sain mewn perfformiadau lleoledig (a dadleoledig).

Bydd John yn edrych hefyd ar sain ymdrwythol mewn mannau sydd wedi cael eu creu’n benodol, a threulio amser yn ymweld ag arbenigwyr ym meysydd recordio a chrefft sain, a gweithio gyda nhw.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245