Cyngor Celfyddydau Cymru | Ian Rowlands
Ian Rowlands

Ian Rowlands

Theatr a Drama

Ian RowlandsGaned Ian Rowlands yng Nghwm Rhondda.

Fel cyfarwyddwr theatr, bu wrth lyw pedwar cwmni theatr Cymreig – Theatr y Byd, Theatr Bara Caws, Cwmni Theatr Gwynedd a Llwyfan Gogledd Cymru.

Fel ysgrifennwr, mae gweithiau theatr fel Blink (a deithiodd dros Gymru, a berfformiwyd oddi ar Broadway ac a addaswyd ar gyfer Radio Cymru) a Desire Lines (Sherman Cymru) ymhlith ei gydnabyddiaethau diweddar.

Ymhlith cydnabyddiaethau radio diweddar mae Gwennie (Radio 4) a nifer o gomisiynau drama Radio Cymru, y diweddaraf o’r rheiny oedd y ddrama dair rhan Ar Fin y Gyllell (drama a leolwyd yn Zimbabwe a Chymru) a rhaglen arbennig o Pethe (S4C) a ddogfennodd y broses o greu’r gyfres honno.


Ail-ffocysu

Ian Rowlands - BlinkNid yw Ian Rowlands erioed wedi galw ei hun yn ‘ysgrifennwr’. Yn hytrach mae’n dweud "Rwy’n ymarferwr theatr, ac nid yw ysgrifennu ond yn un agwedd ar hynny."

Fodd bynnag, dros y degawd diwethaf a mwy, mae wedi esgeuluso’r ymagwedd gyfannol hon, gan ymwrthod â’r cyfrifoldeb am gynhyrchiad llawn ei ddramâu ei eraill. Mae yn awr yn teimlo ei bod yn amser iddo wireddu ei waith ei hun eto.

Bu’n bum mlynedd ers i Ian weithredu (fel cyfarwyddwr) yn y theatr Gymreig ac mae deuddeg mlynedd wedi mynd heibio ers iddo lwyfannu darn o’i waith ei hun (Pacific yn 2001). Gyda’r Dyfarniad hwn, mae’n gobeithio ymgysylltu unwaith eto (fel ymarferwr theatr) gyda llwyfannau ddwyieithog Cymru a thu hwnt.

Ei nod yw cyflawni hyn yn y lle cyntaf trwy deithio – i gryfhau dylanwad theatr Ewropeaidd ar ei ymarfer. Er enghraifft, mae ar hyn o bryd yn gweithio mewn cydweithrediad â’r ysgrifennwr a'r cyfarwyddwr o’r Iseldiroedd Jeroen Van den Berg i greu Fragments of Journeys towards the Horizon – gwaith sydd wedi’i seilio ar ddylanwad y lle ar y person (seico-ddaearyddiaeth)

Trwy ddatblygu’r prosiect hwn ymhellach a rhoi rhai eraill ar waith, nod Ian yn y tymor hir yw i fod, unwaith eto, yn ‘ymarferwr’ o bwys ym maes theatr Gymreig.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245