Cyngor Celfyddydau Cymru | Helen Woods
Helen Woods

Helen Woods

Cerddoriaeth

Helen WoodsCyfansoddwraig ac animateur cerddoriaeth yw Helen. Mae hi’n arbenigo mewn cerddoriaeth ar gyfer/gyda phlant o dan bump oed, ond mae ganddi brofiad helaeth o weithio ar amrywiaeth enfawr o brosiectau cerddoriaeth gyda phobl o bob oedran.

Mae Helen wedi cyfansoddi 4 sioe gerdd hyd llawn, sawl cylch o ganeuon, dros gant o ganeuon i blant, a hi sy’n cyfansoddi’r gerddoriaeth ar gyfer Tiddly Prom ac yn ei pherfformio gyda’r storïwr Richard Berry.

Yn 2010 comisiynodd WNO Max Helen, a’r gyfarwyddwraig theatr Sarah Argent, i gyfansoddi’r opera siambr A Real Princess. Teithiodd y gwaith hwn o gwmpas ysgolion a chanolfannau ledled Cymru a Lloegr yn 2010 ac eto yn 2012.


Trwy Amser

Helen Woods - TidyBydd Dyfarniad Cymru Greadigol yn rhoi’r amser a’r rhyddid i Helen ymchwilio, ymestyn a datblygu ei harddulliau, ei phrosesau a’u harferion cyfansoddi, heb y cyfyngiadau o fod â briff/disgwyliadau penodedig, neu o orfod cyfansoddi gwaith ar gyfer lleoliad yn y gymuned neu gynulleidfa darged benodedig.

Bydd ganddi’r amser hefyd i ymchwilio i dechnegau ac arddulliau cyfansoddi ac i ddatblygu ei llais cerddorol ei hun. Bydd hyn yn ehangu ei gwybodaeth ac yn magu ei hyder wrth ysgrifennu sgôr ar gyfer offerynnau cerddorfaol, ac yn tynhau ei disgyblaeth wrth ysgrifennu sgôr ac wrth roi sylw i fanion.

Bydd dau gyfansoddwr proffesiynol yn mentora Helen wrth iddi greu cyfres o frasweithiau ar sail themâu achyddiaeth ac amser. Bydd yn ysgrifennu ar gyfer y piano i gychwyn, ond yn ychwanegu sgôr ar gyfer ensemble o 4 cerddor wedyn i archwilio a datblygu’r gwaith.

Bydd yr holl weithdai a’r perfformiad terfynol yn digwydd yn Nghanolfan Gelfyddydau’r Memo yn y Barri.

Bydd yna bedwar cyfnod dwys o amser, gydag un diwrnod yr wythnos rhwng y blociau dwys yma i roi amser i’r syniadau hel eu gwynt atynt a datblygu.

Bydd y Dyfarniad yn rhoi amser iddi... can diwrnod, mil awr, chwedeg mil o funudau, neu lawer iawn o eiliadau, i ysgrifennu, darllen, ymchwilio, gwrando, creu, datblygu, dogfennu ac yn bwysicaf oll – i chwarae.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245