Cyngor Celfyddydau Cymru | Davida Hewlett
Davida Hewlett

Davida Hewlett

Celfyddydau Gweledol

Davida Hewlett 2Cafodd Davida ei magu yng Nghanada a Lerpwl, cwblhaodd ei hastudiaethau yng Ngholeg Celfyddydau Dartington, ac mae’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd erbyn hyn.

Mae ei gwaith yn cwmpasu elfennau mor amrywiol â theithio â chaneuon pop safle-benodol a fideos cartref/‘low-fi’, llawlyfrau goroesi i artistiaid, sioeau cerddorol graddfa fawr ac achlysuron cyfranogol, gan gynnwys disgos golau dydd.

Mae nifer o theatrau, clybiau, gwyliau ac orielau celf ledled Prydain a’r byd wedi comisiynu ei gwaith.

Mae Davida’n Diwtor Cysylltiol yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, ac mae’n arwain y cwrs ‘Cyflwyniad i Grefft Perfformio’ yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter.


... a sut i wneud amser?

Davida HewlettEr taw strategaethau goroesi strategol yn rhannol yw ymchwilio a thrafod y systemau, y prosesau a’r amodau sydd ynghlwm wrth gynhyrchu gwaith celf, ac integreiddio bywyd a chelf, ynghyd â’r dull o weithredu ar sail proses, dyma’r sylfeini ar gyfer gwaith creu Davida, ei gwaith ymchwil a’i dulliau addysgu.

Byddai cyfnod Dyfarniad Cymru Greadigol yn caniatáu i Davida gymryd yr amser i werthuso, datblygu a chyfuno/integreiddio’r gwahanol elfennau o’i gwaith.

Caiff hyn ei gyflawni’n rhannol trwy ddialog ag arloeswyr ym maes arferion ymgysylltu cymdeithasol ac addysgol, artistiaid benywaidd rhyngwladol arloesol, ac enghreifftiau cyfoes/prosiectau rhyngddisgyblaeth; sydd oll yn gysylltiedig â ‘gwaith ymchwil byw’. Bydd yn edrych ar eu byd domestig a chymdeithasol er mwyn dychmygu dulliau eraill o gydfyw a chydweithio.

Bydd hyn yn cynnwys gwneud gwaith ymarferol gydag Anna Halprin, sy’n 93 oed, gan ddefnyddio ei methodolegau creadigol ar gyfer cydweithio er mwyn datblygu gwaith newydd, gan gynnwys sgoriau cyfranogol ar gyfer cynulleidfaoedd, a chymhwyso hyn i gymuned leol ac artistig Davida.

Wrth edrych tua’r dyfodol, hoffai Davida symud i gyfeiriad arferion ar sail gwrthrychau/gwaith stiwdio. Bydd Davida’n defnyddio’r dyfarniad hwn i gychwyn cyfnod o arbrofi â deunydd, gan adnewyddu ei sgiliau a chydgyfnerthu ei dulliau o weithio, er mwyn datblygu arferion mwy cynaliadwy a chyffredinol o weithio.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245