Cyngor Celfyddydau Cymru | Claudia Lis
Claudia Lis

Claudia Lis

Celf Gymhwysol a Chrefft

Claudia LisHyfforddodd Claudia Lis fel artist serameg mewn stiwdio Almaenaidd arobryn, a chwblhaodd brentisiaeth dair blynedd o hyd yn llwyddiannus ym 1996.

Enillodd ‘Fwrsariaeth Teithio Leonardo da Vinci’ yn sgil hynny, a galluogodd hyn iddi symud i’r DU lle treuliodd saith blynedd fel prif gynorthwyydd Rupert Spira cyn cychwyn ei stiwdio ei hun yng Nghymru yn 2004.

Wrth galon corff tawel Claudia o lestri seladon - sydd wedi ei ysbrydoli gan enghreifftiau o serameg y Dwyrain - mae esthetigaeth gynnil sy’n cyfuno grymoedd croes fel haprwydd a rheolaeth, wyneb perffaith a namau, lliwiau cynnil a chyferbyniadau llym.

Trwy gyfuno’r rhain mewn un darn, mae’n pwysleisio cymeriad cydategol y gwrthgyferbyniadau a’r potensial ar gyfer harddwch a chymodi sy’n gorwedd o fewn y tensiynau bythol yma.

Mae Claudia’n aelod dethol o’r C.A.A. ac yn Gymrawd i’r C.P.A..

Arwyneb Arbrofol

Trwy’r prosiect arfaethedig, dan y teitl ‘Arwyneb Arbrofol’ nod Claudia yw archwilio’r berthynas gymhleth sy’n bodoli rhwng y gwrthrych seramig tri dimensiwn a’i arwyneb trwy amryw o amnewidiadau.

Claudia Lis - Experimental Surface 3Yn ystod y cyfnod hwn o ddatblygu creadigol, bydd yna bwyslais cadarn ar arbrofi rhydd trwy ddefnyddio gwahanol ddulliau o gaenu, staenio, endorri a chreu gweadedd arwynebeddau ar amrywiaeth o wrthrychau clai.

Yn ystod y cam cyntaf, bydd yn archwilio arwyneb y serameg fel endid haniaethol. Nod yr ail gam yw ailgyflwyno’r sialens o gysylltu gorffeniad y wynebau y mae hi wedi eu darganfod â datblygiad y siapiau newydd.

Bydd cyflwyno technegau adeiladu â llaw, fel torchi a slabio yn ysbrydoli dull cerfluniol o fynd ati, ac yn hwyluso’i hymdrechion i ddod o hyd i ddulliau newydd o fynegiant sy’n mynd yn drech na chymesuredd cylchol gwaith crochenwaith troell cyfredol Claudia.

Mae natur annarogan gynhenid arwynebeddau serameg llosg, oherwydd yr holl amrywiaethau posibl, yn golygu bod hwn yn brosiect ymestynnol a bod yn gwmpas helaeth ar gyfer darganfod creadigol. Bydd gwaith Claudia yn gosod y sylfeini technegol, esthetaidd a chreadigol a fydd yn ei galluogi i ddatblygu corff newydd o ddarnau arddangos yn y dyfodol.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245