Cyngor Celfyddydau Cymru | Cecile Johnson Soliz
Cecile Johnson Soliz

Cecile Johnson Soliz

Celfyddydau Gweledol

Cecile Johnson SolizCafodd Cecile Johnson Soliz ei geni yn yr Almaen ac fe’i magwyd y Merced yn Nyffryn San Joaquin yng Nghaliffornia.

Mae wedi byw ym Mecsico, Bolifia, Brasil, Yr Eidal a Ghana cyn symud i Gaerdydd yn 1975 er mwyn astudio am flwyddyn yng Ngholeg Celf Caerdydd.

Cwblhaodd radd B.A. a gradd M.A. mewn Celfyddyd Gain yng Ngholeg Goldsmiths, Llundain, lle bu’n byw am 20 mlynedd.

Dychwelodd i Gaerdydd fel Cydymaith Henry Moore mewn Cerflunio yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd (1995-1997). Yno bu’n Uwch-ddarlithydd ac, yn fwy diweddar, Pennaeth Celfyddyd Gain ac Arweinydd y Rhaglen Gerflunio hyd at fis Gorffennaf 2011. Mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio yn ei stiwdio yng nghanol y ddinas.

Mae ei harddangosfeydd unigol a grŵp ers 1989 yn cynnwys:

 • Royal Academy Summer Show (2012)
 • ‘Sculpture Studio’, Canolfan Gelfyddydau Chapter (2008-09)
 • Regarding the Function of Objects’, Amgueddfa ac Orielau Cenedlaethol Cymru, Caerdydd (1999)
 • ‘In the Midst of Things’, Bournville (1999)
 • ‘Still Life’, Roche Court (2006-07)
 • ‘New Acquisitions on Paper: Phyllida Barlow, Sarah Staton, Cecile Johnson Soliz’, Athrofa Henry Moore, Leeds, (2005-06)
 • Castello di Rivara, Centre for Contemporary Art, Rivara (2004-05)
 • Galerie Lindig in Paludetto, Nürnberg, (2002-03)
 • ‘Private View’, Bowes Museum (1996)
 • Objects for the Ideal Home’, Serpentine Gallery, London (1991)
 • ‘150 Jahre Kolnischer Kunstverein’, Kolnischer Kunstverein, Cologne (1989).

Ffotograffiaeth fel Deunydd Crai ar gyfer Cerflunio a Pheintio

Cecile Johnson Soliz - Mans Back & Chimney PotsAr gyfer ei Dyfarniad Cymru Greadigol, bydd Cecile yn defnyddio camera a chofnodion ffotograffig fel ffynonellau ar gyfer gwneud cerflunwaith a gweithiau dau-ddimensiwn eraill, gan gynnwys darluniau, dyfrlliwiau a pheintiadau.

Mae ei diddordeb mewn cofnodi ystumiau a symudiadau dynol yn weledol sy’n datgelu perthnasau cymhleth pobl, deunyddiau, llefydd ac amser. Mae cysylltu gofodau cyhoeddus ar ffurf cofnodion ffotograffig a’r hyn a ddaw yn y man weithiau celf hunanlywodraethol yn ei diddori hi – ac mae’r potensial a gynigir gan hyn i symud rhwng gofodau cymdeithasol, cyhoeddus a phreifatrwydd ei stiwdio yn hollbwysig.

Bydd Cecile yn archwilio’r defnydd o ffotograffau fel deunydd crai, fel gwrthrych sy’n ddeunydd a phartner, gyda cherflunio a pheintio. Bydd yn datblygu hyn dros gyfnod dwys o arbrofi yn ei stiwdio.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245