Cyngor Celfyddydau Cymru | Ashraf Hanna
Ashraf Hanna

Ashraf Hanna

Celf Gymhwysol a Chrefft

Ashraf Hanna 2Cafodd Ashraf ei eni yn yr Aifft ac enillodd radd BA (Anrh) mewn Dylunio ar gyfer y Theatr o Goleg Celf Gain El Minia, sef Coleg Celf a Dylunio Canolog Sant Martin ar y pryd, ym 1994.

Sue, sef ei wraig erbyn hyn, fu’n gyfrifol am gyflwyno Ashraf i’r cyfrwng Clai ym 1997. Ym 1999, daeth yn aelod proffesiynol o Gymdeithas y Crochenwyr Crefftau a daeth yn Gymrawd Etholedig 3 blynedd yn ddiweddarach.

Yn 2000 symudodd y pâr i Sir Benfro gan sefydlu cartref a stiwdio yno.

Enillodd Radd Meistr o Goleg Celf Brenhinol Llundain yn 2011.

Mae Ashraf wedi arddangos ei waith yn helaeth ar draws Ewrop ac wedi ennill gwobrau blaenllaw. Mae enghreifftiau o’i waith mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus, gan gynnwys casgliad Amgueddfa Cymru.


Archwiliad yn ieithwedd ffurf a deunydd

Ashraf Hanna - An exploration in the language of form and material 2Ar ôl cwblhau Gradd Meistr mewn Serameg a Gwydr yn y Coleg Celf Brenhinol yn 2011, cychwynnodd Ashraf ar gyfnod dwys o greu ac arddangos gwaith newydd ym Mhrydain a thramor.

Roedd hi’n hanfodol lansio a sefydlu’r gwaith hwnnw cyn gynted â phosibl, ond mae’n teimlo erbyn hyn ei bod hi’n bryd cymryd cam yn ôl o’r cylch cynhyrchu, a mynd ati o ddifrif i bwyso a mesur beth y mae ei wedi ei gyflawni, ac ystyried sut i ddatblygu ei arferion stiwdio proffesiynol ar gyfer y tymor hwy.

Bydd Ashraf yn defnyddio’r dyfarniad i ariannu ei brosiect: "An Exploration in the Language of Form and Material."

Caiff y prosiect ei wireddu fesul cam dros 12 mis a bydd yn trafod tair prif thema; sef eitemau serameg unigol wedi eu creu â llaw, gwydr wedi ei fwrw mewn odyn, a chyfres newydd o ddarnau serameg swyddogaethol mewn castin slip. Cyn pob cam o’r gwaith bydd yn ystyried, yn arsylwi, y prosesu’r wybodaeth ac yn cael hyfforddiant ymarferol priodol, a bydd hyn yn gosod sylfaen gadarn ar gyfer gwaith ymchwil gwybodus.

Ei nod yn y pen draw yw creu corff arloesol o waith sy’n dangos rhagoriaeth o ran y gwaith dylunio ac arbenigaeth dechnegol i ragflaenu’r gwaith ehangu estynedig.

Mentor Ashraf fydd yr Athro Magdalene Odundo, a fydd yn dadansoddi ac yn beirniadu datblygiad pob cam yn y prosiect.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245