Cyngor Celfyddydau Cymru | Ann Catrin Evans
Ann Catrin Evans

Ann Catrin Evans

Celf Gymhwysol a Chrefft

Ann Catrin EvansMae Ann Catrin Evans yn brofiadol wrth greu gwrthrychau cerfluniol a swyddogaethol hyfryd, mewn metel yn bennaf, a hynny ar gyfer cwsmeriaid preifat a chyhoeddus.

Mae hi wedi arddangos ei gwaith yn Tokyo, Efrog Newydd, San Francisco a Brwsel, i enwi ond ychydig.

Mae Ann yn addysgu dylunio a sgiliau 3D mewn colegau fel Ysgol Grefftau Haystack, Maine, ac o’i stiwdio yng ngogledd Cymru.

Mae Ann yn gweithio ar brosiectau pensaernïol graddfa fawr a gweithiau celf gyhoeddus, yn ogystal ag ar dlysau cerfluniol bychain a chain, gan ddefnyddio haearn a dur yn bennaf. Mae hi wedi bod yn gweithio’n broffesiynol yn y maes ers 24 mlynedd.

Ei phrosiect mwyaf arwyddocaol oedd Canolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd, lle mae ei dodrefn efydd ac alwminiwm yn addurno’r drysau allanol a drysau’r awditoriwm.


Cysylltiadau Haearn

I Ann, nid oes yr un adeg fwy priodol na nawr i ennill Gwobr Cymru Greadigol. Yn dilyn damwain car ddifrifol bedair blynedd yn ôl, mae angen iddi ddod o hyd i ffordd newydd o weithio, y tu hwnt i ofannu trwm.

Ann Catrin Evans - Colar AgosMae Ann am archwilio dulliau newydd o gyfuno gwahanol ddeunyddiau â haearn; fel Pren, Lledr, Serameg, Tecstilau a Metelau Gwerthfawr. Mae’n bwriadu mynd ati i wneud hyn trwy archwilio cyfyngiadau, nodweddion a natur deunyddiau cyferbyniol, a dyfeisio dulliau arloesol o’u cysylltu.

Mae hi am greu gwrthrychau cerfluniol swyddogaethol unigryw, gan ddangos amrywiaeth o fathau o liwiau, gweadedd ac arwynebeddau, cyfoethogi a datgelu gwir natur deunyddiau cyferbyniol, a chreu ffurfiau 3D diddorol.

Yn hanesyddol, mae Ann wedi bod yn defnyddio haearn mewn ffordd feiddgar a thalpiog, sy’n gofyn am dipyn o stamina a chryfder corfforol. Am y bu rhaid iddi newid hyn yn ddiweddar, mae hi wedi dechrau defnyddio haearn mewn ffordd fwy cywrain, gan ddefnyddio stoc ysgafnach a deunyddiau crai mwy cain.

Ei bwriad ar gyfer y prosiect hwn yw dychwelyd at ddyddiau cynnar ei hyfforddiant, pan oedd yn cyfuno deunyddiau â gwahanol nodweddion, e.e. creu dolenni drws gan ddefnyddio serameg a haearn. Y bwriad yw meithrin cysylltiadau arloesol rhyngddynt.

Trwy ymchwilio i arfwisgoedd traddodiadol, astudio gwaith ei chyfoedion, a dysgu sgiliau newydd ar y cyd â sefydliadau addysg, mae Ann yn gobeithio creu amrywiaeth o eitemau cerfluniol a swyddogaethol prydferth.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245