Cyngor Celfyddydau Cymru | Alison O'Connor
Alison O'Connor

Alison O'Connor

Theatr a Drama

Alison O'ConnorYmarferydd theatr yw Alison O'Connor ac ymhlith uchafbwyntiau ei gyrfa mae:

  • datblygu prosiect theatr Hawliau Dynol mewn carchar i Fenywod yn Azerbaijan, (Theatr Geese, Azerbaijan, 2005),
  • creu a pherfformio sioe theatr am fasnachu pobl dan y teitl "Open your Eyes" ar gyfer Cyngor Prydain, (Bwlgaria, 2004),
  • creu perfformiad theatr gyda chleifion a staff cartref plant amddifad yn Rwmania (Rwmania, 2000),
  • datblygu rhaglenni creadigol yng Nghlinig Caswell, yn yr Ysbyty Fforensig Diogelwch Canolig (Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru, 2008),
  • creu "Straeon i Ymadael" a oedd yn cynnig llwyfan i alluogi pobl oedd ar ddiwedd eu hoes i fynegi sut roedden nhw’n teimlo am fywyd a marwolaeth, (Re-Live, Caerdydd, 2010)

Yn ogystal, creodd y sioe theatr "Brodyr Amddifad" gyda chyn-filwyr a oedd yn dioddef o Anhwylder Pryder Ôl-drawmatig a’u teuluoedd. (Re-Live, Caerdydd, Cymru 2012). Cafodd y sioe ei henwebu ar gyfer Gwobr Beirniaid Ifanc Gwobrau Theatr yng Nghymru 2013.


Gweddnewidiad mewn Celfyddydau ac Iechyd - Straeon sy'n newid

Dyma’r ddwy brif gangen y mae Alison am eu harchwilio:

  • potensial rhannu straeon personol â chynulleidfa wrth gynnig rhyddhad a chatharsis i unigolion
  • effaith wleidyddol ehangach y broses hon.

Alison O'Connor - A Story to Call My OwnPryd daw’r personol yn wleidyddol? A oes gan osod pobl go iawn a’u straeon gwir eu hunain ar y llwyfan y potensial i newid polisïau cyhoeddus? A all y theatr sbarduno newid cymdeithasol? A yw’r gwaith yma’n theatr tystion, catharsis cyhoeddus ynteu’n ddogfennol? Ai rhesymu therapiwtig yn y theatr yw hi?

Bydd gwaith ymchwil Alison yn ymgysylltu gwaith ymarferwyr blaenllaw ym maes y celfyddydau mewn iechyd ac artistiaid, gan gynnwys yr Athro Michael Balfour a Sarah Woodland o Brifysgol Griffith, Awstralia, Collective Encounters o Lerpwl, Outside the Wire, UDA a Quarantine, y DU.

Mae hi’n gobeithio ymgysylltu hefyd â Dr Gwen Adshead, seicolegydd clinigol yn Ysbyty Broadmoor, sydd ar flaen y gad ym maes dulliau naratif o wellhau a thrawsnewid pobl.

Bydd Alison yn cael hyfforddiant gydag Ysgol Seicoddrama Gogledd Lloegr ac Ysgol Seicoddrama Birmingham. Bydd yr hyfforddiant arloesol yma’n bwydo ei dull newydd o weithredu wrth iddi gychwyn ar brosiect perfformio arbrofol lle y bydd hi ei hun yn cael profiad o edrych nôl ar fywyd a rhoi perfformiad hunangofiannol o bersbectif y person sy’n cymryd rhan - gan weld sut brofiad yw adrodd ei stori ei hun.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245