Cyngor Celfyddydau Cymru | Tilla Waters

Tilla Waters

Celfyddydau Cymhwysol a Chrefft

James-a-Tilla-WatersMae Tilla Waters yn ymarfer fel ceramegydd mewn partneriaeth â’i gŵr, James.

Cyfarfu Tilla â James yn 1998 pan fu’n bwrw ei phrentisiaeth gyda’r crochenydd Rupert Spira.

Yn 2002 sefydlasant eu gweithdy eu hunain mewn beudy wedi’i addasu yn nghefn gwlad Sir Gâr. Ers hynny, ynghyd â magu eu tair merch, maent wedi bod yn datblygu eu cerameg eu hunain.

Mae’r crochenwaith ymarferol a grëir wedi bod yn llwyddiant cynyddol. Cydnabuwyd eu nodweddion cryf a syml o ran ffurf a’u defnydd trawiadol, ond ataliol, o liw yn 2011 pan wobrwywyd i James a Tilla Wobr Crefft Wesley Barrell.

Mae Tilla a James yn raddedigion mewn Celfyddyd Gain. Astudiodd hithau yng Nghaerfaddon ac yntau yn y Slade. Yn eu gwaith diweddar fe ddychwelir i ywmwnued â’r arluniol a’r cerfluniol.

Gwahoddwyd y ddau i arddangos enghreifftiau cynnar o’r gwaith hwn yn Collect, gyda Chanolfan Grefft Rhuthun yn 2012.


"Ffurfiau Silindrig"

sgetsys-james-and-Tilla-WatersBydd y prosiect yn galluogi Tilla, ynghyd â’i gŵr James, i ohirio cynhyrchu dros dro eu gwaith arferol, ymarferol a buddsoddi amser a nwyddau mewn cyfeiriad mwy mynegiannol a ddechreuwyd yn 2010. Gelwir y cyfeiriad newydd hwn yn "Ffurfiau Silindrig".

Mynna’r prosiect hwn fewnbwn creadigol ychwanegol gan James, ac felly newidir ac ymestynnir cymeriad eu perthynas cydweithredol. Byddant yn ffurfio eu clai lliw eu hunain i’w daflu ar yr olwyn a bydd hyn yn caniatau ymagwedd llawer mwy ffres ac uniongyrchol tuag at greadigrwydd.

Syniad ailadroddus yn y gwaith hwn yw dosbarthiad llorweddol, cyfosod a chyferbynnu dwy elfen i greu synnwyr o egni a thensiwn deinamig.

Dengys y silindrau yn aml gyfatebiaethau gyda thirwedd ond nid ydynt yn dymuno ei gynrychioli. Mae’r cyferbyniad rhwng y llonydd a gweithgarwch yn bresennol yn barhaus yn y byd: gall sgrin deledu fod ymlaen neu i ffwrdd; tir ac awyr neu hyd yn oed bywyd a marwolaeth.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245