Cyngor Celfyddydau Cymru | Steve Davis
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

Steve Davis

Drama

Steve-DavisGaned Steve i deulu a weithiai yn niwydiant dur de Cymru.

Ar ôl hyfforddi fel actor yn Nghanolfan Ddrama Llundain yn 1973-76, gweithiodd mewn theatr a theledu ym Mhrydain ac yn Ewrop. Aeth yn ei flaen i ysgrifennu a chyfarwyddo ar gyfer y llwyfan gan arbenigo mewn ysgrifennu newydd, gwaith dyfeisgar a defnyddio’r theatr i weithio gyda grwpiau ymylol ac anodd eu cyrraedd.

Fel Cyfarwyddwr Artistig i Theatr Spectacle arweiniodd waith arobryn y cwmni yng ngharchar Parc a chyfarwyddo ‘The Lazy Ant’ gan Mark Ryan, gan ennill gwobr am y cynhyrchiad a’r sgript gorau yng Ngŵyl Theatr Ryngwladol Shanghai.


"...rhywbeth arall, rhywbeth nad wyf wedi ei ddeall."

Bydd Dyfarniad Cymru Greadigol yn gymorth i Steve archwilio tir newydd ac yn ei alluogi i ailgloriannu ei ymarfer fel artist.

cynhyrchiad-steve-davisCynnig Steve yw trwytho’i hun mewn ffurf artistig sy’n newydd iddo, er mwyn magu dealltwriaeth am natur creadigrwydd ac yn benodol sut mae cyflyrau fel Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd yn effeithio’r broses artistig.

Yn y blynyddoedd diweddar daeth yn amlwg iddo fod ganddo gyflwr, ers cyfnod ei blentyndod, sy’n debyg i Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd. Mae Steve wedi dechrau datod yr hyn sydd ynghlwm â’i ymddygiad; yr hyn a ellir, a’r hyn na ellir, ei reoli. Dymuna ddeall uchelfannau ac iselfannau’r cyflwr, yn ogystal â pha rôl y mae’n chwarae yn ei broses artistig ef a phroses artistig eraill.

Adnabu Steve y cyflwr hwn ymhlith y bobl ifanc a’r cymunedau y mae’n creu theatr iddynt, yn benodol ymhlith dynion yn y system cyfiawnder troseddol, ond eto ni chlywsai, ac ni welsai, erioed gynrychioliad o’r cyflwr mewn drama. A yw’n bosibl cynrychioli cyflyrau fel Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd mewn drama?

Bydd Dyfarniad Cymru Greadigol yn ei alluogi i ymgymryd â’r archwiliad artistig hwn a rhannu’r profiad gydag artistiaid eraill.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245