Cyngor Celfyddydau Cymru | Simon Whitehead
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

Simon Whitehead

Dawns

Simon-WhiteheadMae’r artist symudiad Simon Whitehead yn gweithio o’i gartref yng nghefn gwlad gorllewin Cymru ac yn rhyngwladol.

Ers y flwyddyn 2000 mae wedi datblygu corff o waith o ymarferion ar droed; mae ei waith yn sensitif i le ac yn aml mae’n gwahodd aelodau o’r cyhoedd i gydweithio mewn proses o adeiladu defodol trwy’r corff a chyfryngau o berfformiad byw, dawns, sain a ffilm.

Yn 2002, yn ‘2mph’, yn sgil dyfodiad clwy’r traed a’r genau fel gerddodd 300 milltir o’i gartref i farchnad Smithfield yn Llundain ar hyd hen ffyrdd y porthmyn.

Ef oedd yr artist ymweliadol ym Mharc Cerfluniau Swydd Efrog 2004-2006, lle datblygodd ‘deithiau cerdded i oleuo’, cyfres o deithiau cerdded nos i’r cyhoedd, a gyrhaeddodd benllanw gydag arddangosiad mawr mewn oriel yn edrych yn ôl ar ei waith perfformio.

Cwblhaodd LOUPHOLE ym Mawrth 2010, sef comisiwn am berfformiad oddi wrth y safle yn Oriel Davies, Y Drenewydd, a oedd yn cynnwys yr udiad cyhoeddus cyntaf yn y Deyrnas Unedig a chywaith gyda band pres y dref. Partnerwyd y prosiect hwn gydag arddangosiad mewn oriel yn edrych yn ôl ar arteffactau sgrîn a pherfformiad, o dan y teitl 'Afield'.

Dros yr 16 mlynedd diwethaf, mae Simon wedi cydweithio’n agos â’r artist sain o Melbourne, Barnaby Oliver. Maent yn gweithio ar hyn o bryd ar ‘Pings’, prosiect perfformio ar-lein.


'Trigo'

simon-whiteheadFel artist a weithia mewn cymuned wledig fach yn Nyffryn Teifi, magodd Simon ddiddordeb yn ei allu i barhau i ddatblygu rôl iddo’i hun yno sydd yn perthyn i, ac wedi’i wreiddio mewn, cymuned a lle.

Un o’r strategaethau y bu’n eu defnyddio i sefydlu’r berthynolaeth hon yw trwy ddod â’r ffurfiau a’r syniadau y mae’n gweithio â hwy i’r golwg mewn ffyrdd a all fod yn weledol, perthnasol a phryfoclyd. I bob pwrpas fe wêl Simon yr amser hwn fel buddsoddiad; bod mewn un lle ac ehangu ei ymarfer.

Wedi hynny bwriad Simon yw bod y flwyddyn hon o ymchwil yn fuddsoddiad personol mewn tri maes o’i ymarfer:

  • datblygiad ymarfer corfforol dyddiol. Gan drwytho’i hun yn ei ardal leol a pherthyn iddi, fe ddatblygir hyn yn y maes ac yn y stiwdio a bydd yn cynnwys elfennau o symudiad, sain a darlunio;
  • cynnal cyfres o sgyrsiau cydweithrediadol gyda’r artistiaid dawns ymweliadol Jennifer Monson (UDA), Rosemary Lee (DU) a’r ysgrifennwr perfformio Carl Laverly (Cymru). Bydd y sgyrsiau hyn yn sail ac ysgogiad i feddyliau ac ymarferion Simon dros y flwyddyn a byddant hefyd yn cynnig cyfle i ddatblygu nifer o gyweithiau sydd wedi bod yn egino dros y blynyddoedd diwethaf. Bydd gan y rhain rai canlyniadau anffurfiol yn y pentref yn ystod y flwyddyn ac yn y pen draw byddant yn arwain at ddau berfformiad o waith a chyhoeddiad y tu hwnt i’r cyfnod ymchwil;
  • bydd Simon yn cymryd amser i baratoi cynlluniau ar gyfer Gŵyl Ddawns ac Ecoleg Ryngwladol yn Nyffryn Teifi. Bydd yn dechrau trwy greu partneriaethau a rhwydweithiau, adnabod artistiaid a lleoliadau a chynllunio siâp a chynnwys digwyddiad o’r fath.

Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245