Cyngor Celfyddydau Cymru | Simon Fenoulhet
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

Simon Fenoulhet

Celfyddydau Gweledol

Simon-FenhouletArtist yw Simon Fenoulhet sy’n chwarae gyda’n dealltwriaeth o’r byd materol trwy drin gwrthrychau bob dydd gyda chanlyniadau annisgwyl. Thema reolaidd yn ei waith yw trawsffurfio ac ailgyflwyno’r cyfarwydd mewn dulliau sy’n gwneud i ni gwestiynu sut yr ydym yn amgyffred y byd.

Dros y blynyddoedd diweddar, mae ei ddefnydd o oleuni wedi rhoi dimensiwn arall i’r gwaith. Gan wneud golau yn rhan annatod o bob darn, mae gwellt yfed, peli tenis bwrdd a phibellau gwastraff yn magu ystyron newydd gan wyrdroi eu swyddogaeth wreiddiol.

Astudiodd Simon Gelfyddyd Gain yng Ngholegau Celf Casnewydd a Chaerdydd a chafodd Radd Meistr yn 1987.


Labordy Golau

Cynnwys prosiect Simon flwyddyn o raglen o arbrofi a deialog a fydd yn cyrraedd penllanw gyda gweithiau celf testun a phrototeip fel ei gilydd. Gan weithio o’i stiwdio yng Nghaerdydd, ei fwriad yw creu cyfres o sgriniau golau symudliw ar raddfa fawr gan ddefnyddio golau naturiol a golau ffug fel ei gilydd; bydd hyn yn ei alluogi i arbrofi gyda gwrthrychau ôl-oleuedig, lled dryloyw a’r arwyneb llachar mewn cyd-destun pensaernïol.

Hollow-Promise-simon-fenoulhetBydd y broses yn cychwyn yn y stiwdio ond wrth i’r prosiect ddatblygu, bwriada Simon adeiladu ‘Labordy Golau’. Bydd yn ystafell neu’n adeilad at bwrpas creu ‘mur o oleuni’.

Yn ychwanegol at brosesau materol y gwaith stiwdio, mae Simon am ddechrau deialog gydag eraill fel modd o gael adborth beirniadol ar ei waith ac archwilio’r fframwaith syniadol sy’n sail i’r hyn a wna. Ei fwriad yw trafod ei waith gyda’r artist Neville Gabie, Steve Connor, Athro Llenyddiaeth Fodern a Theori yng Ngholeg Birkbeck a’r pensaer Jonathan Vining.

Bydd y deialogau hyn yn cynnig cefnlen o naratif i broses arbrofol yn y stiwdio a bydd y cymysgedd hwn o’r ymarferol a’r syniadol yn fodd o adfywio ymarfer Simon gan ddefnyddio’i ddwylo a’i feddwl.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245