Cyngor Celfyddydau Cymru | Sandra Harnisch-Lacey
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

Sandra Harnisch-Lacey

Dawns

Sandra-Harnisch-LaceyHyfforddodd Sandra Harnisch-Lacey, a ddaw yn wreiddiol o’r Almaen, yn Ysgol Meim a Theatr Gorfforol Desmond Jones ac fe raddiodd o Ganolfan Symudiad a Dawns Laban yn Llundain. Derbyniodd Worb Sylvia Bodmer o Ganolfan Laban yn 1997.

Gwasanaethodd Sandra fel Cyfarwyddwr Artistig Dawns yng Nghanolfan Celfyddydau’r Gate yng Nghaerdydd (2004-2007) a bu’n ddarlithydd ymweliadol ar gwrs gradd dawns Prifysgol Fetroplitan Caerdydd ac ar gyrsiau gradd ac ôl-radd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae ei chwmni Harnisch-Lacey Dance Theatre (HLDT), Caerdydd, yn cyfuno ac integreiddio arddulliau theatr a dawns traws-genre, ac mae ei gwaith wedi’i deithio yn helaeth yng Nghymru, Ewrop a Chanada. Mae gan y cwmni hefyd raglen addysg ac allgymorth boblogaidd ac amrywiol.


Prosiect

spin-sandra-harnisch-laceyFel coreograffydd mae Sandra wedi gweithio am nifer o flynyddoedd gydag asiad o Ddawns Gyfoes, Brec-ddawns, Parcour a Capoeira. Yn ystod y prosiect hwn, bydd Sandra yn tyrchu’n ddyfnach i’r arddulliau dawns gwahanol yma trwy weithio gydag arbenigwyr ym meysydd yr arddulliau unigol trwy gyfrwng sesiynau un ac un. Bydd hefyd yn cysgodi coreograffwyr yn y Deyrnas Unedig sy’n arbenigwyr yn eu maes.

Tra ymchwilia i ‘Asiad’ o fewn ffurfiau eraill ar gelfyddyd, bydd yn trafod gyda chyfarwyddwyr theatr, cyfansoddwyr ac artistiaid celfyddyd gain er mwyn gwella ei dealltwriaeth o’r fan lle mae arddulliau yn gorgyffwrdd. Rhan bwysig o’r prosiect fydd arbrofion stiwdio gyda dau ddawnsiwr proffesiynol (Contemporary a BBoy), gyda’r nod o durio ohonynt elfennau allweddol eu mynegiant unigol.

Fe ddogfennir y prosiect cyfan yn fanwl trwy ffilmio clipiau fideo a chyfweliadau, a gâi eu darlledu ar y we. Erbyn diwedd y prosiect, bydd Sandra wedi casglu ynghyd y wybodaeth a gafodd yn un eirfa benodol o symudiad er mwyn cryfhau a dyfnhau arddull gydnabyddedig ei chwmni dawns, Harnisch-Lacey Dance Theatre.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245