Cyngor Celfyddydau Cymru | Paul Emmanuel
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

Paul Emmanuel

Celfyddydau Gweledol

Paul EmannuelErs graddio o goleg Goldsmiths mae Paul wedi arddangos a gweithio yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Mae wedi bod yn Artist Preswyl Rhyngwladol y British Council ar ddau achlysur ac fe wobrwywyd iddo gyllid Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ar gyfer prosiectau ar dir mawr China, Taiwan ac Unol Daleithiau’r America.

Ymhlith ei arddangosfeydd diweddar mae 'We have the mirrors, we have the plans...', Oriel Mostyn, 'Fleece Painting' yn Oriel Myrddin, 'Nothing Gold Can Stay' a 'Manchester Contemporary' gyda Mermaid and Monster, 'Erotographomania' yn CAST, Hobart, Tasmania ac arddangosfa fel rhan o’r symposium 'Eginiad' cyntaf yn Chapter, Caerdydd.

Eleni, fe bortreadwyd gwaith Paul yn y cylchgrawn celf o Shanghai, Soguide, fel rhan o’i waith gyda rhaglen gyfnewid rhyngwladol a fydd yn cyrraedd penllanw gydag arddangosfa grŵp mawr yn Oriel Glynn Vivian, Abertawe.

Dyfarnwyd Paul yn Artist y Flwyddyn Cymru 2011. Dangosir ei waith ar hyn o bryd yn swyddfeydd Artes Mundi yng Nghaerdydd. Yn y flwyddyn sy’n dod bydd yn parhau i gydweithio â Mermaid and Monster ac arddangos gyda Neal Rock mewn arddangosfa wedi’i churadu gan Sarah Gillet o’r British Council yn y Goat Major, Caerdydd.

Fe aned Paul ym Maesteg ac mae nawr yn byw a gweithio yn Nantyffin yn y Bannau Brycheiniog.


Siop Fferm

Rhydd y Dyfarniad hwn gyfle i Paul ddatblygu ymhellach ei ymarfer peintio cnu ynghyd â’i astudio, ei ymchwil a’i gysylltiad â phrosesau eraill o gylch gwaith blynyddol bywyd mewn dyffryn gwledig. Ei nod yw cyflawni hyn trwy sefydlu Siop Fferm arbrofol yng nghyd-destun The Factory Andy Warhol. Bydd Siop Fferm yn caniatáu i Paul gysidro rôl yr artist mewn cymuned wledig Gymreig.

Paul-emmanuel-cefn-coed-isafTra edrychai Warhol ar gelfyddyd fel nwydd mewn system dan arweiniad y defnyddwyr, ei nod ef yw defnyddio Siop Fferm fel lleoliad i gyfnewid celf fel cynnyrch sy’n agored i’r gymuned. Yn y cyd-destun hwn y gellir arddangos, dogfennu, catalogio a chyfnewid syniadau o ‘gelf ffermio’ trwy brosesau amaethyddol cyfetholedig.

Gweledigaeth artistig Paul ar gyfer y gwaith hwn yw i Siop Fferm ddatblygu fel lleoliad lle bo’r ffiniau rhwng natur a diwylliant yn cael eu herydu a lle bo prosesau’r erydu hwn yn digwydd. Trwy arbrofi gyda chelf draddodiadol a deunyddiau amaethyddol fel ei gilydd, a chyda phrosesau diwylliannol ac amaethyddol, bydd model Siop Fferm yn canolbwyntio ar esblygiad ymarfer Paul trwy ymchwil penagored.

Gan nad yw Siop Fferm yn brosiect ynddo’i hunan ond yn ffurf ar gelfyddyd, bydd Dyfarniad Cymru Greadigol yn caniatáu ei ddatblygu’n rhyngwladol trwy rwydweithiau rhyngwladol presennol Paul; fe eill ei allforio i unrhyw nifer o gyd-destunau gwahanol, trefol neu wledig, mewn orielau neu oddi ar y safle, a’i ehangu i edrych ar gyfatebiaethau rhyngddiwylliannol adref a thramor.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245