Cyngor Celfyddydau Cymru | Neil Yates
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

Neil Yates

Cerddoriaeth

Neil-YatesRoedd Neil yn drwmpedwr llwyddiannus ar sin Jazz a stiwdio Prydain yn y 1990au ond fe roddodd heibio’r bywyd hwnnw a mynd mewn carafán i deithio gwyliau cerddorol Prydain ac Iwerddon.

Gan drwytho’i hun mewn cerddoriaeth Geltaidd, datblygodd Yates arddull trwmped unigryw a dynnai ar drawsgyweiriau gwerin traddodiadol yn ogystal â jazz. Mae ei albwm arobryn, cymysg ei genres, ‘New Origins’ wedi dod â sawl comisiwn i’r cyfansoddwr, gan gynnwys cyfres antiffonïaidd i gerddorfa jazz, ‘Surroundings’, a enwebwyd ar gyfer Gwobr Gyfansoddwyr Prydain 2011.

Mae ei albwm ‘Five Countries’, a ryddhawyd yn Nhachwedd 2011, wedi derbyn clod rhyngwladol. Darlithia Neil gerddoriaeth mewn nifer o brifysgolion ac mae newydd gwblhau PHD mewn Celfyddyd Gerddorol.


Prosiect

Neil-Yates-Five-Countries-TrioYstyrir fod gwaith Neil hyd yn hyn yn cynrychioli camau pwysig ymlaen wrth gyfuno jazz a mynegiant cerddorol draddodiadol, ynghyd â delweddaeth a naratif, ar gyfer ensemble maint bychain i faint canolig.

Bydd yn defnyddio’r wobr hon er mwyn cymryd amser i ehangu ei botensial artistig a gwella’r sgiliau a’r ddealltwriaeth sydd ganddo trwy gyfres o ddosbarthiadau dwys a manwl gyda cherddorion proffesiynol uchel eu parch yn y pum maes amrywiol o fynegiant artistig sy’n rhan o’i waith ar hyn o bryd:

  • cerddoriaeth draddodiadol Prydain ac Iwerddon
  • jazz yn y dull Americanaidd
  • delweddaeth weledol
  • naratif storïol/rhyddiaith
  • offeryniaeth

Y nod yw ennill dealltwriaeth ddyfnach ym mhob un o’r meysydd o fynegiant artistig, i archwilio eu tebygrwydd a’r hyn sy’n gyffredin rhyngddynt, yn eu gweithrediad a’u bwriad, ac i weld yn gliriach ym mha le y mae ffiniau’r meysydd hyn yn aneglur, fel y gall greu gwaith artistig llyfnach ac unedig.

Bydd y rhaglen yn cynnwys cyfres o’r dosbarthiadau hyn a fydd yn digwydd ar adegau addas ar hyd y flwyddyn. Bydd Gwobr Cymru Greadigol yn talu ffioedd y mentoriaid, costau teithio a lletya’r dosbarthiadau ac ychydig o dreuliau iddo’i hun yn ystod y cyfnod mentora a’r cyfnodau gwerthuso dilynol. Bydd profiad a gwybodaeth Neil ar eu hennill yn fawr a byddant yn sbarduno ei holl fentrau creadigol yn y dyfodol.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245