Cyngor Celfyddydau Cymru | Miranda Whall
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

Miranda Whall

Celfyddydau Gweledol

Miranda-WhallArtist a leolir yn Aberystwyth yw Miranda Whall lle mae hi hefyd yn ddarlithydd llawn amser mewn ymarfer stiwdio rhyngddisgyblaethol yn yr Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth.

Gweithia Miranda gyda fideo, sain, animeiddio, lluniau a gosodiadau. Cynhwysid ei gwaith diweddar mewn arddangosfeydd wedi’u curadu gan Edward Lucie-Smith a Zavier Ellis yn y Klaipéda Culture Communication Centre yn Lithwania, y Torrence Art Museum yng Nghaliffornia ac oriel Charlie Smith London, Llundain.

Rhoed ei darluniau ar restr fer Gwobr Jerwood a’r Pizza Express Prospects Prize. Mae hi wedi’i chynnwys mewn arddangosfeydd grŵp yng Nghanolfan Celf Gyfoes BALTIC (Gateshead), Temple Bar (Dulyn), Site Gallery (Sheffield), Oriel Glynn Vivian (Abertawe), The Collective Gallery (Caeredin), Stills Gallery (Caeredin), Sefydliad Celf Courtauld a’r Gymdeithas Gelf Gyfoes (Llundain).

Cynhwysid gwaith Miranda mewn arddangosfeydd grŵp gan Stuart Pearson Wright, Irene Bradbury a Soraya Rodriguez ochr yn ochr ag artistiaid megis Paul Noble, Michael Landy, Chris Offili a Gillian Wearing.


Y Chwiliad

Mae dau ddarn diweddar o waith, 'Ctenophore Ma Cheire, my Darling Comb Jelly' a 'Centaurea Mariana Nyman Cunt' wedi cynnig cyfeiriad newydd ar gyfer ymchwil, proses ac ymarfer. Maent wedi cynnig patrwm, strwythur syml iawn, a all o’i ddilyn gynnig fframwaith ar gyfer datblygu rhychwant o brosiectau dyfeisgar, heriol a helaeth y mae Miranda wedi eu enwi ‘Y Chwiliad’.

miranda-whall-Is-it-ok-if-(Marine-Dialogues)Bydd yn defnyddio Gwobr Cymru Greadigol ar gyfer datblygu cyfres newydd o brosiectau fyddai’n cynnwys yr elfennau canlynol; lle, tirwedd daearyddol, pwnc/gwrthrych, emosiwn dynol, lleisio testun fel recordiad sain a ffilm.

Gellid cysylltu neu ddatgysylltu’r elfennau hyn yn rhesymegol. Byddai penderfynu ar rai o’r elfennau yn ystod y cyfnod ymchwil dechreuol, cyn ymweld â lleoliad, yn sefydlu man cychwyn a fyddai’n caniatáu newid a datblygu yn ôl ymatebion penodol i leoliad a’r ddeinameg sy’n digwydd mewn cydweithio a chymryd rhan.

Penderfynu ar rai o’r elfennau o flaen llaw yw’r hyn sydd wrth graidd syniadol cynnig Miranda. Cynnig ‘Y Chwiliad’, siwrne i ddod o hyd i rywbeth, rhywle neu rhywun a fydd yn gyfoethog ei chanfyddiadau ac yn creu profiad a chyfres o ganlyniadau annisgwyl.

Mae am i’r gwaith ddatblygu trwy broses o ‘beidio â gwybod nes doir o hyd iddo’. Gall y prosiect fodoli’n annibynnol a/neu fel casgliad os caiff ei arddangos ar y cyd; byddai’r ieithoedd tramor, y cyfeiriadaeth ddiwylliannol penodol, tirweddau a’r gweledol yn gwrthdaro a chyd-fynd i greu profiad trwythol mewn gosodiad gweledol a sain sy’n gyfareddol ac yn bensyfrdandod.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245