Cyngor Celfyddydau Cymru | Mark Gubb
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

Mark Gubb

Celfyddydau Gweledol

S-Mark-GubbCafodd Mark ei eni a’i fagu yn Margate, Caint, ac mae bellach yn byw a gweithio yng Nghaerdydd. Mae’n gweithio gydag ystod eang o gyfryngau sy’n ymgorffori cerflunwaith, fideo, sain, gosodiad a pherfformiad.

Mae pynciau ei waith yn tynnu ar y diwylliant cymdeithasol a gwleidyddol y’i magwyd ynddo. Yn aml bydd hyn ar ffurf ailasesu ac ailddehongli diwylliant a hanes cyfoes, gan ein pryfocio i ystyried ein cyfraniad i’r byd yr ydym yn byw ynddo.

Arddangoswyd ei waith sawl tro mewn arddangosfeydd unigol a grŵp gan gynnwys Turner Contemporary (Margate), Dublin Contemporary, Canolfan Gelfyddydau Chapter (Caerdydd), Postmasters Gallery (Efrog Newydd), Oriel Matthew Bown (Berlin), Mostyn (Llandudno), Ceri Hand Gallery (Lerpwl), Castlefield Gallery (Manceinion), ICA (Llundain) a PS1 MoMA (Efrog Newydd).

Ymysg ei breswyliadau a’i gymrodoriaethau mae Preswyliad Rhyngwladol URRA, Bueno Aires, Yr Ariannin (2011), Standpoint Futures, Standpoint Gallery, Llundain (2010), Cove Park, Yr Alban (2008), Cymrodoriaeth Ryngwladol Arts Council of England yn Bunkier Sztuki, Krakow, Gwlad Pŵyl (2005) a Chymrodoriaeth Wheatley yn y Birmingham Institute of Art and Design (2005).

Cynrychiolir Mark gan Ceri Hand Gallery.

www.smarkgubb.com

www.cerihand.co.uk


Prosiect

Nod Mark gyda’r wobr hon yw archwilio pum maes - ymchwil, arbrofi materol, cyd-destun masnachol, beirniadaeth/mentora a chynllunio strategol.

Mark-Gubb-How-Should-I-Live-Installation-ViewEi fan cychwyn ar gyfer yr ymchwil fydd ‘Walden’ a ‘Civil Disobedience’ gan Thoreau, gweithiau Kurt Vonnegut a’r symudiad Cyberpunk a rhaglenni dogfen Adam Curtis. Mae Mark yn aml yn cael ei atynnu at ddeunyddiau rhad, tafladwy ond mae am archwilio parhauster, hanfod a gwerth y deunyddiau y mae’n gweithio â hwy.

Ar flaen ei feddwl hefyd y mae graddfa, cyd-destun a chyfrwng; perthynas y gynulleidfa/deunydd/gwrthrych. Datblygiad proffesiynol allweddol iddo yw cael ei gynrychioli gan Ceri Hand Gallery. Haedda’r berthynas fasnachol hon, a’i datblygiad, amser, ffocws a sylw penodol.

Bydd Mark hefyd yn defnyddio’r cyfnod hwn i ymestyn deialog proffesiynol gyda, ymysg eraill, Christian Viveros-Fauné (Cyfarwyddwr y Dublin Contemporary a Beirniad Celf i The Village Voice, Efrog Newydd), Marie-Ann McQuay (Curadur, Spike Island, Bryste) ac Ellen Mara De Wachter (Curadur, 176 Gallery, Llundain). Gan wneud defnydd o’r deialogau hyn, ei nod yw sefydlu llwybr ystyriol a datblygedig o weithgaredd ar gyfer y dyfodol.

Bydd dyfarniad Cymru Gradigol yn cynnig llawer o amser stiwdio ychwanegol er mwyn ymchwilio, cynllunio a chreu, gyda’r unig nod o wella ei ymarfer creadigol ac, yn y pen draw, ei nodau proffesiynol.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245