Cyngor Celfyddydau Cymru | Lynne Plowman
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

Lynne Plowman

Cerddoriaeth

Lynne-PlowmanCyfansoddwraig, ffliwtydd a thiwtor cyfansoddi yn Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yw Lynne. Mae ei cherddoriaeth yn cwmpasu caneuon agos-atoch, darnau offerynnol, gweithiau theatrig a gweithiau lleisiol ar raddfa fawr. Mae wedi cyfansoddi dwy opera dros Theatr Cerdd Cymru - ac fe enillodd y cyntaf o’r rhain, ‘Gwyneth and the Green Knight’, wobr fawreddog y British Composer Award yn 2003.

Comisiynau diweddaraf Lynne yw ‘The Face in the Mirror’, opera i gorws plant a gomisiynwyd gan Opera Cenedlaethol Cymru, i’w pherfformio yn 2012, ac opera rhyngweithiol newydd i gynulleidfaoedd ifainc a gomisiynwyd gan Glyndebourne ar gyfer cynhyrchiad teithiol yn 2013-14.


Labordy Cerddorfaol

Gyda’r nod o ymestyn a datblygu ei thechneg cyfansoddi a’i meddwl cerddorol. Bydd prosiect Cymru Greadigol Lynne yn canolbwyntio ar gyfres o frasluniau arbrofol ar gyfer cerddorfa symffoni.

lynne-plowman-House-of-Gods-photo-clive-bardaMae ei gwaith diweddaraf, operâu yn bennaf, wedi eu gyrru gan naratif ac ystyriaethau lleisiol; bydd felly, ar gyfer y prosiect hwn, yn gosod heriau dychmygus a thechnegol newydd iddi’i hun. Canolbwyntia Lynne ar feysydd penodol o harmoni, gwead, offeryniaeth ar raddfa fawr a strwythurau dinaratif. Un man cychwyn fydd defnyddio cyfeiriadau gweledol a strwythurau symudol naturiol megis coed, ysgerbydau, cytserau a ffurfiau cymylau er mwyn dychmygu a saernïo syniadau cerddorol.

Bydd yn archwilio’n fanwl waith y prif gyfansoddwyr arbrofol ac yn ymgynghori ag ‘athrawon’ cyfansoddi er mwyn cael adborth ar ei gwaith wrth iddo fynd rhagddo ac er mwyn cyfnewid syniadau. Yn y pen draw, bydd ei brasluniau yn cael eu hymarfer a’u recordio mewn gweithdy gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Ei bwriad yw bod y syniadau a’r technegau a ddatblygir yn ystod y prosiect hwn yn pennu cyfeiriadau newydd ar gyfer ei gwaith yn y dyfodol.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245