Cyngor Celfyddydau Cymru | John Williams
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

John Williams

Llenyddiaeth

John-WilliamsMagwyd John yng Nghaerdydd ac ar ôl gadael ysgol fe chwaraeai mewn bandiau ac fe ysgrifennai ffansîn. Symudodd i Lundain yn ’81, cafodd radd, ac aeth y ei flaen i weithio fel newyddiadurwr. Ysgrifennodd ei lyfr cyntaf, ffilm deithio lenyddol, a symud yn ôl i Gymru, lle parhaodd i ysgrifennu gyda chymysgedd o ffuglen, trosedd ffeithiol a bywgraffiad.

Caerdydd oedd y thema ddi-baid; boed yn ei nofelau, ‘Bloody Valentine’ (ar hanes Tri Caerdydd’) neu ‘Miss Shirley Bassey’. Ar wahân i ysgrifennu, mae wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau llenyddol a cherddorol, gan gynnwys Penwythnos Talacharn, cymysgedd arloesol o lenyddiaeth a cherddoriaeth gyfoes.


Ffuglen Fyrfyfyr

John-Williams-Bloody-ValentineBydd John, i bob pwrpas, yn ceisio cyfansoddi nofel fyrfyfyr mewn cyfres o ddigwyddiadau byw, gan ddefnyddio ysgogiad a ffocws perfformiadau byw i adfywio ei ffuglen.

Bydd yn cychwyn gyda chyfnod o ymchwil i storïa - gan deithio o amgylch Cymru, a thu hwnt i’r Unol Daleithiau. Wedi hynny bydd yn defnyddio’r hyn a ddysga i’w helpu i gyfansoddi gwaith ffuglen, un sydd ag iddo egni a natur digymell perfformiad byw.

Yn hytrach na threulio pob diwrnod wrth ei gyfrifiadur yn ysgrifennu bydd John yn treulio mis yn ymchwilio a synfyfyrio ar y stori y mae am ei dweud. Ar ddiwedd y mis hwnnw, bydd yn adrodd rhan o’r stori o flaen cynulleidfa, gan ei chyfansoddi yn y fan a’r lle. Bydd yna yn ailadrodd y broses yn y misoedd canlynol.

Yn olaf bydd John yn ymchwilio i’r dull gorau i gylchredeg y gwaith newydd; boed fel llyfr confensiynol, llyfr sain, cyfres o bodlediadau, app amlgyfrwng neu rhyw gyfuniad o’r rhain. Ar ddiwedd y broses, boed hyn yn cynhyrchu nofel gonfensiynol neu beidio, mae’n hyderus y bydd wedi datblygu ei ymarfer fel ysgrifennwr.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245