Cyngor Celfyddydau Cymru | John Rea
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

John Rea

Cerddoriaeth

John-ReaGadawodd John Brifysgol Caerdydd gyda M.Mus. mewn cyfansoddi o dan oruchwyliaeth yr Athro Alun Hoddinott CBE. Yn dilyn ei yrfa gynnar yn sesiyna a threfnu ar gyfer cwmni Anxious Records Dave Stewart mewn dim o dro datblygodd yrfa fel cyfansoddwr. Gan weithio o’i stiwdio recordio yng Nghaerdydd, mae’n mwynhau arbrofi gydag offeryniaeth draddodiadol a thechnoleg stiwdio fel ei gilydd.

Enillodd dull unigryw John fri mawr iddo yn y blynyddoedd diweddar, gan gynnwys dwy Wobr BAFTA yng nghategori ‘Cerddoriaeth Wreiddiol Orau’, bod yn rownd derfynol Gwobrau Hysbysebu Rhyngwladol Llundain, a Gwobr Cynhyrchiad Gorau STEMRA am ei albwm KPM ‘Art Music and the Minimal'.

John ysgrifennodd y sgôr ar gyfer "One of the Hollywood Ten" Karl Francis, sydd â Jeff Golblum a Greta Scacchi yn serennu ynddi, ac fe ddilynwyd hyn gan rychwant amrywiol o brosiectau. Ymysg y rhain roedd sgôr ar gyfer ffilm rwydwaith ITV "The Last Musketeer"; "The Real Macaw" a "Sensitive Sharks" ar gyfer sioe "Wildlife on One" y BBC; a darn arloesol "Breakbeat" ar gyfer cerddorfa linynnol a phedwar trofwrdd/samplwr, a ddangoswyd fel rhan o gyfres teledu S4C "Y Cyfansoddwyr".

Cyfansoddodd sgôr gerddorfaol ar gyfer "Crosscurrent"; cymysgodd "Tosca" Puccini gyda churiadau cyfoes ar gyfer y gantores opera Shân Cothi ac Universal Records; ac fe’i gomisiynwyd gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i gyfansoddi yr agorawd gerddorfaol ‘Illuminaire’.


"Atgyfodi"

John-Rea-Perfformiad-o-Bright-Lights-Big-City-for-S4CCynnig John ddefnyddio lleisiau hanesyddol pell Cymru i greu darn perfformiadol grymus a chyffroadol sy’n cyfuno theatr, cerdd ac archifau er mwyn saernïo profiad byw trwythol a chyffrous. Prin y clywyd y recordiadau gwreiddiol hyn gan y cyhoedd o’r blaen ac mae am ryddhau’r lleisiau hyn o archif Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, iddynt siarad unwaith eto a chael eu clywed yn bell ac agos.

Bydd y gwaith yn cymryd ffurf perfformiad a gyfansoddir a sgôr ‘dyluniad sain’ gan gyfuno ensemble byw, seinwedd a recordiwyd o flaen llaw ac a chwaraeir yn gydamserol gyda delweddau a grëir yn arbennig ar gyfer y prosiect, wedi eu lleoli yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, gan wneud defnydd dramatig o’r adeiladau sydd yno fel cefndir. Bydd y sgôr yn gymysgfa o linynnau cerddorfaol traddodiadol, offerynnau Cymreig traddodiadol, perfformwyr a gweadau atgofus a recordiwyd yn flaenorol.

Wrth wireddu’r darn hwn, bydd John yn cydweithio’n agos gyda haneswyr a cherddolegwyr er mwyn cael mynediad at wybodaeth, teithi’r gân ac archwilio traddodiadau cerddoriaeth Gymreig yn ei myrdd o ffurfiau ac amrywiaethau.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245