Cyngor Celfyddydau Cymru | Jo Shapland
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

Jo Shapland

Dawns

Jo-ShaplandMae Jo yn berfformwraig aeddfed, yn ddawnswraig, coreograffydd, gwenuthurwraig ffilm, artist gosodiadau, artist celfyddydau cain a hunan-ddogfenwraig gymelliadol. Hi yw prif artist a chyfarwyddwr artistig Man Troi. Wedi’i wreiddio’n y tirwedd fe ddatblygir a chyflwynir ei gwaith mewn gofodau sy’n cwmpasu adfeilion tai fferm, theatrau proseniwm traddodiadol, tir gwyllt naturiol a thu mewn i bensaernïaeth ddinesig.

Bu’n byw a gweithio yng Nghymru er 1993 ac mae ganddi gysylltiad dwfn â bywyd diwylliannol a llefydd gwyllt y wlad.

Hyfforddodd yn wreiddiol fel dawnswraig gyfoes, mae nawr yn ymgymryd ag ymarfer seicogorfforol sy’n cynnwys crefftau ymladd a myfyrio Asiaidd, byrfyfyrdod a dawns yn yr awyr.

  • Mae ei hymarfer yn seiliedig ar amser.
  • Mae ei pherfformiadau yn hunangofiannau sy’n seiliedig ar amser.
  • Mae ei gwaith yn sensitif i ‘w leoliad.
  • Mae ei hymarfer yn rhyngddisgyblaethol ac aml-ddisgyblaethol.
  • Datod clymau prosesau dyrys yw ei hymarfer.
  • Ymgynnull ei syniadau fel Polyffoni Gweledol.

Prosiect - ‘Bod mewn lle’

jo-shapland-dance-for-neanderthal-llun-Michal-IwanowskiRhaglen 15 mis o hyd yw ‘Bod mewn lle’ ag iddo weithgareddau ymchwil a ddigwydd yn bennaf yn Sir Benfro ond a fydd hefyd yn cynnwys ychydig o weithgareddau yn Brighton ac Unol Daleithiau’r America.

Nod Jo yw archwilio ymhellach a mireinio elfen a ddechreuodd archwilio yn ystod ei phreswyliad [in]scape yn Mostyn, Llandudno yn 2005 ac o’r ymchwil a arweiniodd at ei choreaograffi Dance for Neanderthal, a gomisiynwyd yn 2010.

Bydd yn trwytho’i hun mewn pum lleoliad gwledig ac yn datblygu ‘Sgôrau Tirwedd’ lle gall arbrofi gyda Pholyffoni Gweledol mewn gofod rheoli ‘blwch du’. Bydd hyn yn cynnwys ymgyfarwyddo, am gyfnodau byr, â ‘ieithoedd’ artistig ymarferwyr eraill: ieithoedd coreograffig, rhyngddisgyblaethol, gweledol, sonig, dramayddol, archeolegol a daearyddol.

Hoffai Jo i’r gwaith hwn gael rhagor na dim ond presenoldeb perfformiad dros-dro ac i greu adnodd cadarn, defnyddiol i ddatblygu ymarfer yn y dyfodol, iddi hi ac i eraill. Gan ei ddefnyddio ar gyfer sefyllfaoedd eraill ac ar gyfer artistiad o ddisgyblaethau amrywiol, dymuna wthio ffiniau’i gwaith ac agor drysau newydd.

Dyma fodd o ddatblygu dawns fel ffurf ar gelfyddyd, i fynd ag o i dir newydd. Gobeithia Jo y bydd y prosiect cyfan yn gatalydd i’r gwaith hwn sydd wedi’i blannu yn hanfod tirwedd Cymru ac yn byrlymu ohono.

Bydd y rhaglen yn cynnwys gweithgareddau gweithdy, ymarfer, mentora, cyflwyno, sesiynau adborth, ymweliadau archwilio a chyfarfodydd.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245