Cyngor Celfyddydau Cymru | Jessica Lloyd-Jones
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

Jessica Lloyd-Jones

Celfyddydau Cymhwysol a Chrefft

Jessica-Lloyd-JonesMae rhychwant eang ymarfer artistig Jessica yn cwmpasu cerflunwaith gwydr, celf ddigidol a gosodiadau’n defnyddio golau ac optigau sydd â’u gwraidd yn ei chyfaredd tuag at ryfeddodau gwyddonol y byd naturiol.

Ymhlith y gwobrau a dderbyniwyd ganddi y mae Cymrodoriaeth Urban Glass, Efrog Newydd (2008), Preswyliad Celf Gyhoeddus Safle, Canolfan Grefft Rhuthun (2009), Gwobr Royal British Society of Sculptors, Llundain (2009), GAS Emerging Artist Lecture Award, Kentucky, UDA (2010) a Gwobr Agored Artist Proffesiynol Oriel Wrecsam (2011).

Mae wedi arddangos mewn llefydd megis Glanfa Tŵr OXO, Llundain (2008), SOFA, Efrog Newydd (2010), Ail Deirblwydd Ewropeaidd Cerameg a Gwydr, Gwlad Belg (2010) a Broadfield House Glass Museum, (2011).

Mae Jessica wedi ymgymryd â chomisiynau celf gyhoeddus mawr dros Sherman Cymru yng Nghaerdydd, Eglwys San Pedr, Rhuthun, Gŵyl Gelfyddydau Digidol Blinc a Chastell Conwy.


Prosiect

Jessica-Lloyd-Jones-Heart-webGan gyfuno celf, gwyddoniaeth a thechnoleg, mae gwaith Jessica, a ysbrydolir gan egni, yn ymdrin â deunyddiau a golau er mwyn datguddio safbwyntiau newydd ar y byd yr ydym yn byw ynddo. Trwy ddefnyddio effeithiau gweledol ac optig i greu profiadau synhwyraidd, rhyngweithiol a thrwythol mae llawer o’i gwaith wedi esblygu o archwilio i gwmpasu rhychwant eang o ddeunydd pwnc sy’n ymwneud â ffenomena naturiol gan gynnwys bio-ymoleuedd, biodrydan, geocemeg a’r cosmos.

Bydd prosiect Dyfarniad Cymru Greadigol Jessica yn archwilio ymagweddau rhyngddisgyblaethol tuag at gelf trwy archwilio cydgyfeiriadau ym meysydd daeareg, bioleg, golau ac optigau. Cefnogir hyn gan ymweliadau ymchwil ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Caerdydd i gael cipolwg ar gymwysiadau a thechnolegau gwyddonol.

Bydd Jessica wedyn yn arbrofi gyda chreu hologramau plât gwydr yn Optic Technium yn Llanelwy, Gogledd Cymru a dulliau cynhyrchu gan ddefnyddio adnoddau gweithdy 3D yng Nghanolfan Diwydiannau Creadigol, Prifysgol Glyndŵr. Bydd y technolegau modern hyn o greu yn cynnig llwybrau a dulliau newydd wrth wneud ei gwaith a all gymryd ffurf cerflunweithiau optigol, gosodiadau golau arbrofol a’r archwiliad o lwybrau potensial mewn celf ddigidol.

Gyda’i Dyfarniad Cymru Greadigol, bydd yn symud ymlaen i gyfeiriadau newydd yn ei hymarfer gan wthio ffiniau creadigol ac archwilio canfyddiadau artistig newydd o’r byd naturiol.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245