Cyngor Celfyddydau Cymru | Jain Boon
Jain Boon

Jain Boon

Drama

Jain-BoonGraddiodd Jain o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru bum mlynedd ar hugain yn ôl ac mae’n frwdfrydig dros theatr i bobl ifanc. Tan yn ddiweddar hi oedd Cyfarwyddwr Cyswllt Theatr Gwent ar ôl perfformio a chyfarwyddo i’r cwmni am 19 mlynedd.

Dysga Jain ar Gwrs Stiwdio Actorion Ifanc yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac mae’n cyfarwyddo i Theatr Pobl Ifanc Gwent.

Yn 2010 fe’i detholwyd i gymryd rhan yn WILLOW, prosiect Merched yn Arwain a ariannwyd gan Raglen Arweinyddiaeth Ddiwylliannol.

Yn ddiweddar fe wahoddwyd Jain i’r Ŵyl ASSITEJ yn Rwmania i siarad am theatr ac ysgolion.


Prosiect

jain-boon-cynhyrchiadAm y chwe mis nesaf bydd Jain yn archwilio maes theatr gorfforol er mwyn ymestyn ei sgiliau cyfarwyddo.

Mae’n chwilio am iaith theatraidd newydd a fydd am y tro yn ei harwain oddi wrth brosesau deallusol sy’n seiliedig ar Stanislavsky ac yn rhoi’r pwyslais ar greu theatr trwy’r corff; iaith a fydd yn siarad yn uniongyrchol â chalon yr actor ar lefel gorfforol ddofn.

Bwriad Jain yw creu pecyn cymorth ymarfer o gemau ac ymarferion er mwyn dyfeisio theatr gyda, a heb, y gair llafar. Bydd yn treulio amser gydag ymarferwyr sy’n genedlaethol ac yn rhyngwladol gydnabyddedig, gan arsylwi ac, mewn rhai achosion, bod yn rhan o’r broses ddyfeisio. Bydd hefyd yn cymryd rhan mewn sesiynau gweithdy ymarferol.

Ar ôl archwilio’r iaith newydd hon, ei nod yw llunio partneriaeth trawsddiwylliannol.

Chwilia Jain am bosibiliadau newydd, elfennau o’r annisgwyl a’r anarferol.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245