Cyngor Celfyddydau Cymru | Helen Griffin
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

Helen Griffin

Celfyddydau Gweledol

Helen-GriffinAr ôl hyfforddi yn y lle cyntaf fel nyrs seiciatrig, wedi hynny aeth Helen i fyd actio.

Ymhlith uchafbwyntiau ei gyfra mae’r sioe unigol a ganmolwyd, ‘Caitlin’, y ffimiau cwlt ‘Twin Town’ a ‘Human Traffic’, penodau o ‘Dr Who’, ‘Coronation Street’ a ‘Getting On’ yn ogystal â gwobr Actores Orau BAFTA Cymru am y ffilm ‘Little White Lies’ a ysgrifennwyd ganddi hefyd.

Mae wedi ysgrifennu dramâu ar gyfer theatr a radio, penodau o ddramâu teledu, ac yn fwy diweddar sgriptiau ffilm. Dangoswyd ‘Little White Lies’ mewn gwyliau ffilm ac fe enillodd sawl gwobr.

Mae Helen newydd gwblhau dramâu ar gyfer Sherman Cymru a Theatr Torch ac mae ganddi sgript ffilm wedi’i lleoli yn Israel a Phalestina yn cael ei ddatblygu gyda ffilmiau Red&Black. Mae’n chwilio am gynhyrchydd ar gyfer sgript ffilm arall, am eliffant marw yn Nhregaron.


‘Llygad y Storïwr’

helen-griffin-little-white-liesFel ysgrifennwr y gair ysgrifenedig yw ei phrif arf. Bydd y prosiect hwn yn ei galluogi i archwilio’r rôl grymus y gall delweddaeth weledol ei chwarae wrth adrodd stori.

Dymuna archwilio’r tir lle bo’r ffiniau rhwng ffilm naratif a chelf fideo yn annelwig, gan ganolbwyntio’n benodol ar artistiaid fideo. Gyda chymorth ei mentor, Tim Davies, bydd yn ymchwilio gwaith artistiaid megis Mark Wallinger, Bill Viola a Shirin Neshat, yn ogystal â gwaith artistiaid Cymreig ifanc.

Bydd Helen yn chwilio am waith sydd ag iddo burdeb delweddol, eglurder syniadol a sydd ag ergyd emosiynol. Bydd yn holi cwestiynau megis: Pa mor hir y gall un ddelwedd weledol gynnal awch y gwyliwr? Pa bryd mae naratif doredig neu gylchol yn ennyn diddordeb a pha bryd y mae’n dieithrio? Y nod wedyn yw creu cyfres o ffilmiau meicro sy’n darlunio pŵer a phurdeb delweddaeth weledol; ac i gloi, bydd yn dod â’i chanfyddiadau ynghyd mewn ffurf gyffyrddadwy, efallai trwy greu ffilm fideo fudan fer sy’n gyfoethog â naratif.

Mae cael y rhyddid i archwilio’r maes cyfoethog hwn yn y cyfnod hwn o’i gyrfa yn gyffrous iawn. Gall yr hyn y mae’n ei ddysgu ddatblygu ei delweddaeth weledol a gwella ei sgiliau adrodd stori, a’i galluogi hi i ddod o hyd i ffyrdd mwy dyfeisgar i adrodd straeon ac efallai dod o hyd i bobl newydd i’w creu a’u adrodd gyda hwy...


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245