Cyngor Celfyddydau Cymru | Duncan Ayscough
Dyfarniad Cymru Greadigol 2011/12

Duncan Ayscough

Celfyddydau Cymhwysol a Chrefft

Duncan-AyscoughErs graddio ar y Rhaglen Meistri mewn Cerameg yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, mae Duncan wedi gweithio’n gyson fel addysgwr Addysg Uwch ac fel artist cerameg gweithredol.

Mae wedi sefydlu ei gartref a’i stiwdio yn y pymtheg mlynedd diwethaf yng nghefn gwlad Sir Gâr. Mae wedi arddangos ei waith yn eang yn genedlaethol a rhyngwladol mewn arddangosfeydd unigol ac arddangosfeydd grŵp.

Yn ei waith, ymdrecha Duncan i greu arteffactau sydd wedi’u gwreiddio yn hanes a thraddodiadau’r llestr gerameg ond sydd hefyd yn cyflwyno’r safbwynt hwn gyda gwrthrychau sy’n gyfarwydd ac yn ddirgel, yn gryf ac yn frau, yn oddefol ac yn symudol.


Prosiect

Dyhead Duncan yw bod ei waith yn ymgorffori naratif ei greu; yn cyfathrebu gwerthoedd ei ddeunyddiau a’r broses o greu. Y sgwrs hon rhwng proses, cysyniad a deunydd sydd wrth wraidd ei ymarfer.

duncan-ayscough-3-long-necked-formsMae’n ymddiddori’n fawr mewn symud oddi wrth gyfyngiadau’r llestr a symud tuag at yr archwiliad o ffurf bur er mwyn ymestyn y naratifau deinamig mewn gwrthrychau a grwpiau o wrthrychau.

Seilir ei broses greadigol gan werthoedd cerfluniol ffurfiolaidd, y berthynas rhwng y mewnol a’r allanol a’r ffiniau sy’n eu gwahanu. Cynrychiola’r gwerthoedd hyn hefyd dir y mae Duncan am ei ymestyn, yn enwedig yn ei ddefnydd o liw, i greu gwrthgyferbyniad dyrchafedig rhwng y tonau cerameg tawel a gysylltir â’i waith blaenorol a’r defnydd o flociau cryf o liw.

Trwy ddyfeisiadau fel hyn mae’n dyheu i herio cynulleidfaoedd ei waith yn ganfyddiadol ac yn ffisiolegol yn y modd y maent yn profi’r arteffactau.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245