Cyngor Celfyddydau Cymru | Craig Wood
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

Craig Wood

Celfyddydau Gweledol

Craig-WoodGaned Craig Wood yng Nghaeredin ac fe astudiodd gelf yng Ngholeg Celf Dyfed, Caerfyrddin a Choleg Goldsmiths, Llundain.

Mae wedi arddangos ei waith yn eang ar gyfandir Ewrop a thu hwnt a derbyniodd gynrychiolaeth fasnachol yn Llundain, Paris a Turin.

Gwobrwywyd i Craig breswyliad DAAD yn Berlin a Chymrodoriaeth Gregory mewn Cerflunwaith ym Mhrifysgol Leeds.

Gellir disgrifio ei ymarfer tros ugain mlynedd fel un penodol i leoliad, cymdeithasol ac aml-ddisgyblaethol.

Yn ddiweddar bu Craig yn archwilio’rr amryw o bosibiliadau a gynigir trwy gydweithio, yn enwedig gyda ffrindiau ac aelodau ei deulu.


Prosiect

Archwiliad i’r defnydd creadigol o destun.

Craig-wood-From_under_glass_Mostyn_detail_we_have_the_mirrorsMae Craig wedi defnyddio testun fel elfen yn llawer o’i waith diweddar ac mae’n bwriadu defnddio’r Dyfarniad Cymru Greadigol hwn i archwilio ac ehangu’r posibiliadau a gynigir gan yr agwedd hon o’i ymarfer.

Bydd yn archwiliad o destun a’r amryw ffyrdd y mae’n creu ac yn llenwi’r byd yr ydym yn byw ynddo; fel gwaith aml-ddisgyblaethol sy’n symud i fewn ac allan o destun gyda hylifedd mawr a rhyddid.

Y testun ei hun fydd yr elfen gyson ond cynnig deunyddiau, dulliau a moddau o ymarfer gyfle ar gyfer archwilio’n ddibendraw. Bydd hyn yn cynnwys amrediad o fformatau printiedig, yn gorfforol a rhithiol, yn ogystal â gwaith sain ac ysgrifenedig, i’w datblygu trwy ymarfer unigol a chydweithiol.

Yn atodol cynnig Craig ddefnyddio’i brofiad fel artist penodol i leoliad i archwilio’r cyd-destun a’r moddau o ddosbarthu ar gyfer y canlyniadau hyn. I aralleirio Rosalind Krauss: gweithio gyda Testun yn y Maes Estynedig.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245