Cyngor Celfyddydau Cymru | Becky Adams
Dyfarniad Cymru Greadigol 2011/12

Becky Adams

Celfyddydau Cymhwysol a Chrefft

Becky-AdamsArtist cymhwysol o Benarth yw Becky ac mae wedi bod yn ymarfer yn broffesiynol am y pymtheg mlynedd diwethaf. Astudiodd Gelfyddyd Gain a Llenyddiaeth Saesneg yn Lerpwl cyn treulio cyfnod yn teithio’r Dwyrain Canol. Wedi hynny fe gwblhaodd radd MA mewn Celfyddyd Llyfr yng Ngholeg Celf Camberwell (2001).

Ymhlith ei phreswyliadau yn y gorffennol mae Canolfan Grefft Rhuthun, Amgueddfa King’s Lynn, Ysgol Queenswood a Chitraniketan, Kerala (De India). Canolbwyntia gwaith Becky ar decstil a chelfyddyd llyfr sy’n cynnig cyswllt cyffyrddadwy â phrofiadau’r gorffennol a’i hoffter o adrodd straeon. Mae defnydd eclectig o ddeunyddiau megis ffabrig hen ffasiwn, broc dŵr, papur, effemera a darluniadau llinell yn cyfuno i gyfrannu at ei gwaith.

Ymddengys ei gwaith mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys y Wexford Artists Book Collection (Iwerddon), y Victoria ac Albert a’r Tate Gallery (Llundain).


Edau Naratif

Manylyn: Becky AdamsRhagwela Becky y bydd yn cymryd agweddau cydnabyddedig "llyfr" a’u trawsffurfio. Ffuglen, rhwymiad, gwybodaeth, corffolaeth y llyfr, awdurdod y gair ysgrifenedig, deunyddiau a phwythiad yw rhai o’r elfennau o "lyfr" y bydd yn ymhel â hwy.

Bydd yn dadadeiladu’r syniad o "fy narllen fel llyfr" ac yn creu gwrthrychau newydd sy’n ymwneud â’r llyfr a’r dilledyn fel ei gilydd. Bydd yn archwilio syniadau wedi’u hysbrydoli gan nodiadau llawes, siacedi llyfr a’r ffrogiau papur tafladwy a grëwyd yn y 1960au.

Bydd Becky hefyd yn arbrofi gyda dulliau newydd o bwytho ac yn archwilio’r cysylltiad rhwng testun a thecstil - gan ddefnyddio syniadau yn ymwneud â "brodio’r gwir" a "gwau stori". Arbrofa Becky gyda brodwaith â pheiriant llawrydd a bydd yn dechrau ei ddefnyddio mewn gwaith newydd.

Hyd yn hyn, mae’r ddelweddaeth a welir yn ei gwaith yn waith llafurus iawn ac yn golygu gwnïo â llaw. Bydd yn ddatblygiad mawr iddi allu tynnu lluniau a darlunio gyda’r peiriant ei hun.

Cynnig Dyfarniad Cymru Greadigol i Becky amser gwerthfawr oddi wrth ei gweithgareddau arferol, "gwneud yn ôl y galw", paratoi gweithdai, ymateb i gomisiynau ac ymgymryd â phreswyliadau. Bydd yn ei galluogi i ganolbwyntio’n llwyr ar ei hymarfer stiwdio ac archwilio, meithrin ac arbrofi gyda syniadau newydd.

Bydd yn archwilio’r edau naratif cyffredin a ganfyddir wrth adrodd straeon a phwytho. Bydd y cyfnod ymchwil dwys hwn yn feithrinfa i’w gwaith ac yn rhoi iddo hygrededd a fydd yn gaffaeliad i'w hymarfer yn y dyfodol.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245