Cyngor Celfyddydau Cymru | Ainsley Hillard
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2011/12

Ainsley Hillard

Celfyddydau Cymhwysol a Chrefft

Ainsley-HillardMae Ainsley yn byw ac yn gweithio yn Sir Gaerfyrddin. Yn 2000 graddiodd gyda Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Tecstiliau Gwneuthuredig o Brifysgol Middlesex, Llundain. Ar ôl derbyn Ysgoloriaeth James Pantyfedwen yn 2001/02 fe barhaodd gydag astudiaethau ôl-radd yn Awstralia, lle y’i gwobrwywyd yn Feistr Celf gyda Rhagoriaeth o Brifysgol Curtin yn 2003.

Gan arddangos ei gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ddiweddar dyfarnwyd iddi wobr gyntaf yn Nhrydydd Cystadleuaeth Ryngwladol Celf Tecstiliau, Gwlad Belg, a Dwyflynyddol Tecstiliau Rhyngwladol Scythio, yr yr Wcráin. Ymhlith ei gwobrau eraill mae Gwobr Artist Valcellina, Yr Eidal, a Gwobr Print Shell Fremantle, Awstralia.

Cynhwysir ei gwaith yng Nghasgliad ‘Textile Traces’ Lloyd Cotsen, U.D.A., a chasgliad Fiber Art yn ninas Chieri, yr Eidal.


Prosiect – Darganfod trwy sŵn

Traces-Ainsley-HillardDarganfod trwy sŵn – tuag at brofiad aml-synhwyraidd – gosodiad testiliau sain.

I Ainsley, mae’i rhyfeddod tuag at frethyn a’i wneuthuriad yn fwy na dim ond tuag at natur y deunydd ei hun. Fe’i hyfforddwyd fel gwehydd tapestri ac mae wedi datblygu angenrhaid i herio confensiynau gwau, yn sgil ei pharch personol tuag at ddwy ochr y brethyn gweuedig. Mae’r chwilfrydedd hwn wedi’i harwain i gymryd ei gwaith gweuedig oddi ar y mur, er mwyn gweld y ddwy ochr, a dod yn fwy ymwybodol o’r profiad gofodol a’r potensial i osodiadau sy’n gyfeiriadol i’w lleoliad.

Mynega Ainsley angenrhaid, ar yr adeg hon yn ei gyrfa, i ymgymryd â chyfnod o ymchwil dwys i wella ei hymarfer artistig ymhellach trwy goleidio dull rhyngddisgyblaethol, yn cyfuno deunyddiau a phrosesau tesctil a di-decstil i greu gweithiau celf aml-synhwyraidd.

Bydd nodweddion synhwyraidd y gweledol, y cyffyrddadwy a’r clywedol yn cael eu hymchwilio a’u harchwilio trwy gyfuno prosesau traddodiadol â llaw gyda deunyddiau cyfoes megis inciau thermo-gromig ac edau dargludol i greu testiliau adweitheddol a rhyngweithiol sy’n cynnig derbyniad ac ymateb o sawl math gan y gynulleidfa.

Bydd y Dyfarniad Cymru Greadigol hwn yn ei galluogi i ennill sgiliau arbenigol mewn gwau brethyn jacquard yn gyfrifiadurol a rhoi ar waith dechnolegau sain digidol. Bydd yn recordio a golygu seiniau gwreiddiol er mwyn archwilio potensial cyfuno cyfarpar sain arbenigol o fewn darnau tecstil ac amgylcheddau pensaernïol penodol.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245