Cyngor Celfyddydau Cymru | Wiliam Owen Roberts

Wiliam Owen Roberts

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

Wiliam Owen Roberts

Ganed Wiliam Owen Roberts yn 1960 ac fe’i addysgwyd yng Ngholeg y Brifysgol Cymru, Aberystwyth. Bu'n gweithio am gyfnod i Gwmni Cyfri Tri, ac yna i HTV fel Golygydd Script. Yn 1988, penderfynodd fynd yn awdur llawn amser. Ers 1984 mae wedi ysgrifennu ar gyfer amrywiol gyfryngau gan gynnwys y theatr, radio, teledu a ffilm.

Y mae wedi cyhoeddi 4 o nofelau ac un casgliad o straeon byrion hir. Yn ogystal ag ennil Gwobr Cyngor Celfyddydau Cymru yn 1988, cyfieithiwyd ei ail nofel Y Pla i 10 o ieithoedd, ac mae hi wedi bod ar faes llafur nifer o Brifysgolion yn America. Y mae hefyd wedi cael cyfle i deithio cryn dipyn - yn enwedig yn Ewrop - lle mae wedi cymryd rhan mewn llu o ddarlleniadau a thrafodaethau ar lenyddiaeth. Enillodd y Fedal Ddrama yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1980 a dyfarnwyd ei bedwaredd nofel, Petrgorad, yn Llyfr y Flwyddyn yn 2009.


Y Project

Bydd Gwobr Cymru Greadigol yn caniatáu i Wiliam ymchwilio i faes hollol newydd sbon - sef ef ei hun. Y mae am durio trwy’i fywyd i geisio deall y grymusterau a'r dylanwadau sydd wedi ei greu fel awdur, a phaham y lluniodd y corff o waith creadigol a wnaeth hyd yn hyn yn hytrach na chorff o waith arall. Yn wahanol iawn i bron bob awdur Cymraeg arall, mae Cymru yn absennol iawn o’i waith. Pam hynny? Mae nifer o gwestiynau dwys y carai eu hwynebu mor onest ag y gallai er mwyn eu deall a cheisio eu dadansoddi - a thrwy hynny, ddeall ei hun yn well.

Fel rhan o'r daith hon trwy’i fywyd a thrwy atgofion a phrofiadau, mae'n bwriadu bod yn hollol feddwl agored ynglŷn â'r modd y bydd yn cyfryngu hyn yn greadigol. Nid yw am lynu at yr un ffurf penodol, ond yn hytrach mae Wiliam am arbrofi trwy chwarae hefo'r posibilrwydd o greu genre draws-ffiniol gwahanol. Yn hyn o beth, mae’n bwriadu cyd-weithio gyda'r cyfarwyddwr ffilm Marc Evans (am gyfnod byr ac yn unol â'i amserlen brysur o) i ffilmio rhyw gymaint am natur ei hynt ei hun. Ystyriai Wiliam gyfraniad Marc a'r cyd-weithio hwn yn rhan allweddol o'r project, ac efallai mai’r pen draw fydd creu math o hunangofiant ar ffurf ysgrifenedig, a fydd yn cynnwys elfennau o'r broses weledol yn sgil gwaith ffilmio Marc Evans.

Gobaith Wiliam yw y bydd turio i waelodion ei hun yn fodd i oleuo’i orffennol ac hefyd i lewyrchu a chyfoethogi llwybrau creadigol posib ar gyfer ei ddyfodol fel awdur yng Nghymru.

Yn y fideo isod, a gynhyrchwyd gan Gyfnewidfa Lên Cymru, mae Wiliam Owen Roberts yn trafod ei nofel Petrograd.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245