Cyngor Celfyddydau Cymru | Tanja Råman

Tanja Råman

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

Tanja Raman

Yn wreiddiol o’r Ffindir, astudiodd Tanja Råman ddawns yn Ysgol Ddawns Gyfoes y Gogledd rhwng 1997 a 2000 cyn ennill gradd MSc mewn Gwyddor Dawns yn Laban yn 2003. Cwblhaodd Tanja ei PgC Dysgu mewn Addysg Uwch yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd yn 2008.

Mae Tanja yn byw yn Ne Cymru er 2004 ac mae ar hyn o bryd yn gweithio fel coreograffydd, dawnswraig ac ymchwilydd ac mae’n ddarlithydd achlysurol ar gwrs gradd dawns Athrofa Caerdydd. Fel coreograffydd mae Tanja wedi datblygu esthetig symud nodweddiadol sydd wedi arwain at berfformio ei gwaith mewn mannau a digwyddiadau dawns ym Mhrydain gan gynnwys y Tŷ Opera Cenedlaethol, Canolfan Southbank, Gwobr Place 2006 a’r British Dance Edition yn 2008 a 2010.


Y Project: CHOREO5

Traces: Tanja Råman; Llun: John CollingswoodProject ymchwil coreograffi yw CHOREO5 a luniwyd i ganiatáu amser a gofod ychwanegol i Tanja ddatblygu ei sgìl a’i gwybodaeth goreograffig yng nghyd-destun coreograffi grŵp ac i ennill hyder i greu darnau hwy o waith. Ffocws CHOREO5 yw archwilio’r prosesau coreograffig y mae wedi eu datblygu fel artist unigol gan gymhwyso a datblygu’r prosesau hyn mewn cyweithiau.

Yn ystod CHOREO5 bydd Tanja hefyd yn arbrofi gyda dylunio fframwaith hyblyg i broject coreograffig gan gymhwyso gwyddor dawns. Y bwriad yn hynny o beth yw ehangu parodrwydd corfforol a seicolegol dawnswyr ar gyfer ymchwil creadigol ac i gynyddu eu sensitifrwydd wrth weithio fel ensemble.

Trwy gydol CHOREO5, bydd Tanja yn ymgymryd â nifer o weithgareddau; cyfarfod coreograffwyr profiadol, gwylio eu hymarferion tuag at arbrofion stiwdio a allai gynnwys gweithgareddau paratoadol therapiwtig corfforol a seicolegol a gweithgareddau byrfyfyr. Rhan bwysig o CHOREO5 yw ymgymryd ag ymgynghoriad agored i goreograffi. Bwriad y project yw cysylltu pob un sy’n cymryd rhan yn y project, a’r cyhoedd yn gyffredinol, yn ystod y project trwy ddatblygu blog coreograffi ar-lein. Bwriad yr ymgynghoriad agored yw bwydo’r broses ymchwil, hybu trafodaeth a rhannu canfyddiadau allweddol.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245