Cyngor Celfyddydau Cymru | Paul Preston

Paul Preston

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

Red Mole in a Bush

Ganed Paul Preston yn Leeds ac fe’i addysgwyd yn Swydd Efrog gan ennill diploma mewn Pensaernïaeth.

Bu’n bensaer am ddwy flynedd cyn ymddeol i blymio’r dyfroedd o gylch Lands End i ddarganfod cimychiaid a chasglu metalau anhaearnaidd o ddrylliadau. Mae’n emydd a ddysgodd ei grefft i’w hunan. Enillodd ei frwdfrydedd tros emwaith enw rhyngwladol iddo gyda sioeau arddangos ym Mhrydain, Yr Almaen, Lwcsembwrg, Sbaen a’r Unol Daleithiau.

Mae bellach yn byw yng nghefn gwlad Sir Benfro gyda’i Gymraes o wraig a’u dau o blant, ac mae’n emydd stiwdio sy’n defnyddio’r llysenw ‘Red Mole’. Y cyflawniad y mae falchaf ohono yw derbyn un o’i dorchau aur hardd o’i waith i’r casgliad cenedlaethol yn Amgueddfa Victoria ac Albert.


Y Project

Cynnig Paul y bydd Dyfarniad Cymru Greadigol yn caniatáu iddo gynhyrchu llyfr dyluniedig yn defnyddio ei ddarluniadau ei hun. ‘A life of Mole’ fydd ei bwnc a’r teitl fydd ‘Precipitation in Sight’ - term a ddefnyddir yn y rhagolygon morwrol.

Red Mole on Fiddlers Green: Paul PrestonGan ddefnyddio ei sgil fel gof aur sy’n bennaf yn gwneud darnau ‘naratif’, bydd Paul yn gwneud gemau sydd hefyd yn darlunio’r testun ac felly’n cefnogi’r darluniau. Gan ddysgu sgil newydd o Ffowndri Celf Gain Martin Bellwood yng Nghlunderwen, gallai cerfluniau efydd o faint cymedrol gynnig cefnogaeth bellach i’r darluniadau.

Bydd y llyfr yn bennaf hunangofiannol ond nid yn hanes ychwaith; yn hytrach bydd yn gyfres o arsylwadau o’i fywyd. Ni fydd ychwaith yn llyfr fel y cyfryw gan ei fod yn bwriadu ei ysgrifennu fel Mynegai a Geirfa. Ni fydd ond ‘Llyfr Dychmygol’ y bydd y mynegai a’r eirfa yn cyfeirio ato.

Bydd y grŵp cyfan yna yn mynd ag arddangosfa deithiol i Gymru, Caeredin, Llundain, Yr Almaen, Barcelona, Amsterdam a nifer o leoliadau yn yr Unol Daleithiau. Mae academyddion a churaduron blaenllaw wedi dewis ysgrifennu sylwebaethau yn y catalog arfaethedig.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245