Cyngor Celfyddydau Cymru | Michael Rafferty

Michael Rafferty

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

Michael Rafferty

Ar ôl gyrfa fer fel ffisegydd ymchwil, trodd Michael Rafferty at gerddoriaeth yn gyntaf fel fiolydd ac yna fel cyfeilydd. Y mae’n gyd-sylfaenydd, cyfeilydd a Chyd-gyfarwyddwr Artisitg Theatr Gerdd Cymru. Y mae hefyd wedi cyfeilio Cerddorfa Gyngerdd y BBC, Cerddorfa Siambr yr Alban, Chwaraewyr Mozart Llundain, Orchestre Symphonique de Mulhouse, Ensemble BIT 20 Norwy, Musikfabrik o Cologne, The Composers’ Ensemble a PM Music Ensemble.

Oll ynghyd, mae wedi cyfeilio gweithiau mwy na 80 cyfansoddwr byw. Darlledwyd nifer o’i berfformiadau ac mae wedi rhyddhau sawl cryno-ddisg - y diweddaraf ohonyt ywopera Michael Berkeley, For You (Signum). Mae projectau’r dyfodol yn cynnwys Greek Turnage ac operâu newydd gan Huw Watkins a Stuart MacRae.


Y Project

Bydd project Cymru Greadigol Michael yn cynnwys cyfnod o ymchwil ac arsyllu ar gerddoriaeth, perfformio a rhaglennu yn ogystal ag ailasesu a gloywi ei dechneg cyfeilio ei hun. Gan ganolbwyntio ar gerddoriaeth gyngerdd Ewropeaidd bydd yn ehangu ei brofiad cerddorol y tu hwnt i’w arbenigedd arferol mewn opera siambr gyfoes; bydd yn ymchwilio cyfeilyddion ac yn arsylwi ar ymarferiadau’r gerddoriaeth ddiweddaraf gan ensembl a chyfeilyddion ar draws Ewrop.

Bydd yn ymchwilio i gerddoriaeth gyfoes yn y modd gorau, mwyaf hygyrch trwy raglennu a chyflwyno dychmygus - gan gymryd modelau llwyddiannus fel man cychwyn. O ganlyniad i’r ymchwil hwn bydd yn paratoi gweithiau newydd i ehangu ei repertoire gyda chymorth cyfeilyddion byd-enwog.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245