Cyngor Celfyddydau Cymru | Michael Harvey

Michael Harvey

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

BywgraffiadMichael Harvey

Mae Michael yn storïwr adnabyddus sydd wedi gweithio trwy Gymru benbaladr yn ogystal â pherfformio mewn nifer o wyliau yn Ewrop, Gogledd a De America. Mae’n gweithio fel artist unigol ac yn cydweithio yn rheolaidd ag artistiaid eraill gan gynnwys dawnswyr, cerddorion, ac artistiaid gweledol o Gymru, Ewrop, Brasil ac India. Mae’n cydweithio yn rheolaidd gyda mudiadau celfyddydol a diwylliannol ac yn teithio’n rheolaidd gyda’r cwmni cynhyrchu Adverse Camber. Mae etifeddiaeth llafar Cymru, ei thirwedd a’r celfyddydau cyfoes i gyd yn ysbrydoliaeth iddo. Mae Michael yn berfformiwr dwyieithog ac yn gallu gweithio trwy gyfrwng Ffrangeg a’r Portiwgaleg.


Y Project: Celfyddyd Gudd y Storïwr

Y mae adrodd straeon yn ddull hygyrch a phoblogaidd o berfformio ond o dan yr wyneb y mae celfyddyd gymhleth, gynnil a throthwyol yn llechu. Bydd y cyfnod dwys hwn o ymchwil, arbrofi creadigol a myfyrdod yn rhoi amser iddo fynegi a datblygu elfennau, sydd hyd yn hyn, heb eu trin yn uniongyrchol.

Mae tair rhan i’r project hwn, a bydd yn gweithio’n unigol a chydag artistiaiad eraill, yng Nghymru a thramor.

Tirwedd
Perthynas tirwedd gyda’r corff, y tir, y stori a’r gofod perfformio yw cynefin chwedl. Bydd Michael yn amlygu a datblygu’r ddeinamig lafar ar bob lefel mewn cydweithrediad ag artistiaid eraill

Gwrthrych
Nid pyped na phrop: mae gwrthrych mewn perfformiad chwedleua yn arf amlochrog ac amlbwrpas. Bydd yn derbyn hyfforddiant ac yn arbrofi gyda dulliau gwahanol gyda’r cwmni Os Tapetes o Rio de Janeiro.

Llwyfan
Bydd storïwyr llwyfan sy’n ymddangos fel eu hunain yn rhoi ansawdd arbennig i’r perfformiad; maent yn trin y llwyfan mewn ffordd wahanol ac mae’n grefft sy’n gofyn defnyddio iaith lwyfan benodol. Bydd Michael yn craffu ar ddulliau La maison du conte, y brif ganolfan chwedleua yn Ffrainc.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245