Cyngor Celfyddydau Cymru | Lucy Gough

Lucy Gough

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

Lucy Gough

Lleolir Lucy Gough yn Aberystwyth ac yn ystod y pymtheg mlynedd diwethaf mae wedi ysgrifennu yn helaeth ar gyfer y radio a’r llwyfan. Fe’i rhoddwyd ar y rhestr fer Gwobr Ysgrifennwr y Flwyddyn BBC Cymru a Gwobr John Whiting. Ysgrifennodd Lucy ar gyfer Hollyoaks (Channel 4) am ddeng mlynedd ac mae’n ysgrifennu’n achlysurol ar ddrama’r BBC, Doctors. Mae ar hyn o bryd wedi’i chomisiynu gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gyfer addasiad llwyfan o Wuthering Heights a chan BBC Radio 4 i gre drama gerddorol Western Star.

Ym Medi bydd yn mynd am gyfnod preswyl tri mis yn ysgrifennu yng Nghaliffornia ar gyfer darn theatr radio byw, Hinterland.

Cyhoeddwyd cyfrolau o’i chynyrchiadau gan Methuen a Seren ac mae Parthian wedi cyhoeddi darn o’i gwaith mewn cyfres o fonologau gan ferched.


Y Project

Bydd Dyfarniad Cymru Greadigol yn galluogi Lucy i symud oddi wrth fyd y gair ysgrifenedig ac ymchwilio i iaith ddramatig y tu hwnt i eiriau; iaith o gyrff, gofod, a synau. Bydd yn ei caniatáu i arsyllu, ymchwilio ac ymarfer theatr gorfforol yn ogystal â thrwytho ei hun mewn byd lle adroddir y stori gan ddelweddau, ymarweddiadau a llwyfannu. Bydd hefyd yn archwilio dulliau i wneud rhagor o ddefnydd o’r bylchau rhwng geiriau.

Lucy Gough: Cynhyrchiad GryfheadEi bwriad yw treulio cyfnodau preswyl ymarferol gyda rhai ymarferwyr blaenllaw ym maes theatr gorfforol yn genedlaethol a rhyngwladol. Fel rhan o’r ymholiad hwn bydd Lucy yn ceisio darganfod rôl yr ysgrifennwr yn ein byd. Fel awdur ysgrifenedig mae’n teimlo ei bod yn hollbwysig bod ysgrifenwyr unigol yn dod o hyd i ddulliau o weithio sydd yn tynnu dau fyd, sydd weithiau wahanol iawn, at ei gilydd cans crëir y theatr orau pan ddefnyddir yr holl ieithoedd sydd ar gael.

Ar yr un pryd bydd yr ymholiad hwn yn dyfnhau ei gwybodaeth a’i hymarfer ei hun mewn sawl ffordd gan ddiléu ffiniau ac agor bydoedd a phosibiliadau newydd yn ei gwaith ei hun.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245