Cyngor Celfyddydau Cymru | Lowri Davies

Lowri Davies

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

Lowri Davies

Ei threftadaeth Gymreig yw'r ysbrydoliaeth fwyaf iddi. Cyfeiria ei gweithiau gwahanol mewn tsieni esgyrn at arddangosiadau ffurfiol a phentyrrau yn y cartref sy'n awgrymu ymdeimlad o le drwy ail-greu eiconograffeg a symboliaeth sydd â pherthynas ddofn â'i gwreiddiau ei hun.

Mae ganddi radd mewn cerameg o Ysgol Gelfyddyd Caerdydd (1998-2001) ac ôl-radd mewn dylunio cerameg o Brifysgol Swydd Stafford (2007-09). Yn 2001 cafodd Ysgoloriaeth artist ifanc yn yr Eisteddfod a Medal aur mewn crefft a dylunio yn Eisteddfod 2009. Mae ei phroffeil arddangos yn parhau i gyrraedd cynulleidfaoedd agos a phell.


Y Project

Mynegodd ei hangen, ar yr adeg hon yn ei gyrfa, i ailedrych ar gysyniadau a'u datblygu i fodloni ei hymdrechion fel artist gweledol sy'n gweithio mewn cerameg.

Lowri DaviesEr bod ei gweithiau diweddar wedi canolbwyntio ar bethau ymarferol i'r bwrdd, dymuna archwilio cwestiynau eraill a'u cryfhau megis datblygu'n bellach ei chasgliadau Ystrydebau a Chofroddion Cymreig newydd a grafodd y wyneb (a dim mwy) hyd yn hyn ar ffyrdd sefydledig o fynd ati i gynrychioli diwylliant.

Ei gobaith yw defnyddio ei ffyrdd newydd o wneud mowldiau plastr a chastio slip mewn tsieni esgyrn i ymgymryd â chyfnod dwys o ddatblygiad, ymchwil a chreu casgliadau gwahanol ac arbenigol i'w harddangos mewn orielau. Yn ymarferol bydd hyn yn ei thynnu o'i gwneud cyfredol i fuddsoddi amser ac egni wrth greu darnau untro unigol megis dioramâu a gosodiadau fydd yn datblygu yn arddangosiadau trawiadol.

Ystyrir ar hyn o bryd ddarlunio ymdeimlad dyfnach o berthyn gyda thirwedd, cartref a ffigyrau mamol o'i hanes a chynnig mewnwelediadau newydd i ddiwylliant a threftadaeth. Dyrennir amser hefyd i bortreadu'r ffigwr dynol a cherddoriaeth yn enwedig y storïau mewn caneuon gwerin a'r plygain.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245