Cyngor Celfyddydau Cymru | James Slater

James Slater

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

James Slater

Cafodd ei addysg yn Ysgol Purcell, Coleg Cerdd Brenhinol a Choleg y Brenin, Caergrawnt cyn parhau â'i astudiaethau arwain gyda Neil Thomson. Cefnogwyd ei ddatblygiad proffesiynol diweddar yn hael gan y Cyngor ac Ymddiriedolaeth Headley.

Ef yw cyd-Gyfarwyddwr Artistig (gyda Marcia Crayford) ac Arweinydd Cerddorfa Siambr y Canolbarth sydd newydd ei sefydlu. Ef hefyd yw Prif Arweinydd Cerddorfa linynnol Henffordd a chynt roedd yn Gyfarwyddwr Artistig Sinffonia Brycheiniog a Chôr Siambr y Gororau nes 2009. Mae'n byw yn Aberhonddu gyda'i wraig a dau o blant bach.


Y Project

James Slater yn cyfeilio Cerddorfa Siambr Canolbarth CymruGalluogai Dyfarniad Cymru Greadigol ef i ymgymryd â chyfnod fel cynorthwyydd arwain dan Barry Wordsworth, Cyfarwyddwr Cerdd y Bale Brenhinol, Covent Garden. Cynigia'r rhaglen saith mis gyfle unigryw i gael profiad uniongyrchol o arwain bale ar y lefel uchaf a gweithio gydag arweinyddion, coreograffwyr a dawnswyr o fri rhyngwladol yn un o brif leoliadau'r byd.

Strwythurir y cyfle i roi profiad o ystod lawn cynyrchiadau'r Bale Brenhinol gan gynnwys gweithiau traddodiadol, bale modern a dawns gyfoes. Ei benllanw fydd bod yn Arweinydd llanw mewn cynyrchiadau o'r enwog Chroma gan Wayne McGregor yn Hydref 2011.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245