Cyngor Celfyddydau Cymru | Ingrid Murphy

Ingrid Murphy

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

Ingrid Murphy

Ganed hi yn Swydd Cork ond bu'n byw a gweithio yng Nghymru er 1990. Bu'n arddangos ei cherameg yn rhyngwladol a churadurodd sioe gyntaf Amgueddfa Cerameg Prydain, Amgueddfeydd Cerameg Ryngwladol Fu Le, Fuping, China (2008).

Enillodd wobr brynu cerameg Prifysgol Morgannwg a'r wobr ddethol yn AIR Vallauris. Hi hefyd yw Cyfarwyddwr cwrs BA Cerameg yng Nghanolfan genedlaethol cerameg Cymru, Athrofa Caerdydd a chyd-sefydlydd Canolfan gelfyddydol La Perdrix, Dordogne, Ffrainc.


Y Project

Cwpan: Ingrid MurphyNod y prosiect yw archwilio posibiliadau creu celfyddydol faterol drwy ffyrdd ôl-faterol. Disgrifir ein hoes yn ôl-faterol yn aml ond mae Ingrid yn geramegydd materol iawn a'i hymarfer wedi'i wreiddio'n ddwfn mewn materoldeb. Mae'n meddwl bod technolegau cyffyrddiadol, rhyngwyneb ystumiol ac argraffu cerameg tri dimensiwn yn cynnig cyfleoedd unigryw a phont (anweladwy hyd yn hyn) rhwng gwaith â'r llaw a'r digidol.

Galluogai Ddyfarniad Cymru Greadigol iddi gael technolegau a phrosesau sy'n gwbl arloesol mewn maes cerameg. Bwriada weithio gyda thechnegwyr a pheirianwyr sain a defnyddio technolegau cyffyrddiadol a sganio i archwilio posibiliadau ffurf yn troi'n sain a sain yn ffurf.

Drwy archwilio posibiliadau datblygiad argraffu tri dimensiwn mewn clai gall greu ffurfiau ceramig a fu'n amhosibl eu creu o'r blaen.

Gwneir pob ymdrech i ddefnyddio deunydd ffynhonnell agored ac wrth gadw at yr ideoleg honno, bwriada greu adnodd fydd yn hygyrch i ymarferwyr eraill.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245