Cyngor Celfyddydau Cymru | Helen Sear

Helen Sear

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

Helen Sear

Datblygodd ei hymarfer ffotograffyddol o gefndir celfyddyd gain o berfformiad, ffilm a gosodiad o'r 1980au. Daeth ei ffotograffau'n hysbys yn arddangosfa Cyngor Prydain 1991, De-Composition: Constructed Photography in Britain, a ddangoswyd yn gyntaf yng Nghymru ac aeth ar daith o gwmpas America Ladin a dwyrain Ewrop.

Archwilia syniadau o hyd am weld, cyffwrdd ac ailgyflwyno natur profiad gan gyfuno darlunio, cyfryngau lensys a thechnolegau digidol. Ymhlith ei harddangosiadau diweddar mae We have the Mirrors, We have the Plans ym Mostyn a Beyond the View yn oriel Klompching yn Efrog Newydd. Ar hyn o bryd mae'n ddarllenydd mewn ffotograffiaeth a chelfyddyd gain ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd.


Y Project

Beyond The View (wild poppies): Helen SearBu'r perthnasau rhwng natur a diwylliant, mytholeg a thechnoleg ym mlaen ei gwaith am y 25 mlynedd diwethaf a'i chyflwyniad o dirwedd megis profiad o rywedd. Yn aml defnyddiai'r corff dynol ac anifeiliaid gyda thirluniau allanol a mewnol, dychmygol a go iawn, neu'n eu cynrychioli.

Bydd ar ei hennill o Ddyfarniad Cymru Greadigol drwy ddatblygu ei hymarfer ffotograffyddol fel ffurfiau cerfluniol a chyda hwy. Gweithia gyda syniadau am dirluniau gan gynnwys golygfeydd sy'n cyflym newid yn ddramatig drwy rheoli tir ac archwiliad arafach sef tynnu portread o gae dros flwyddyn. Canolbwyntia un archwiliad ar yr olygfa a'r llall ar y tir. Bwriada ddatgelu'r hyn sy'n gudd neu a anwybyddir a gwneud y cyfarwydd yn drawiadol. Archwilia ei gwaith diweddar sut mae'n teimlo i gael eich llyncu mewn golygfa a defnyddir ffigyrau wedi'u suddo yn y tirlun. Erbyn hyn mae am ganolbwyntio ar gorff y dirwedd ei hun. Gweithia'n lleol ger ei chartref yn Rhaglan.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245