Cyngor Celfyddydau Cymru | Gerald Tyler

Gerald Tyler

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

Gerald Tyler

Daeth Gerald i Gaerdydd ugain mlynedd yn ôl. Roedd yn dechnegydd i Diversions ac wedyn i Chapter. Am y chwe blynedd nesaf bu'n teithio'n eang cyn o'r diwedd ddod o hyd i swydd berfformio gyda Man Act. Yn y degawd nesaf, ymunodd ag Earthfall, y cwmni theatr gorfforol, a mynd yn rhan gyson yn y perfformiadau a chymryd rhan mewn prosiectau bach gyda Brith Gof ac Eddie Ladd ac ati. Chwaraeai hyd yn oed lofrudd achlysurol ar y teledu. Dechreuodd greu ei waith ei hun tua 2006 ac yn ei eiriau ei hun - "mae wedi cael get-away byth oddi ar hynny".


Y Project

Cynigia ddefnyddio cyfle Dyfarniad Cymru Greadigol i fynd ar ôl un neu ddau o syniadau artistig yn ddiwyd a'r tu hwnt i'r pwynt yr ystyriai hwy fel arfer yn barod i'w cyflwyno. Drwy ddiddymu'r broses olygu sy'n fodd fel arfer i gael gwared ar syniadau a ystyriai'n ormod o drafferth yn amserlen gyfyng y cynhyrchiad, gobeithia fynd rhagddo drwy rwystrau megis rhwystredigaeth ac ofn o'i archwaeth ef ei hun, nes iddo gyrraedd man lle cyll syniadau eu cysylltiadau cychwynnol ac maent yn rhydd i hedfan heb hualau pryderon ymarferol.

Big Hands: Gerald Tyler

I grynhoi, bydd yn ymddwyn yn debycach i'r artist y mae'n gobeithio i fod a llai tebyg i'r cynhyrchydd y mae. Dymuna hefyd ymddiried yn fwy yn ei ddeunydd ei hun; mae'n falch o'r hyn y mae wedi'i gyflawni ond cydnebydd ei fod yn dal rhywfaint yn ôl, oherwydd amheuaeth, ar rai o'i syniadau mwy heriol a mwy cyffrous. Drwy weithio ar ei ben ei hun heb ddyddiadau cau ac wedyn gydag artistiaid eraill y mae'n eu parchu a'u hedmygu am eu dewrder, gobeithia gael peth o ddelfrydiaeth ei ieuenctid yn ôl a'i chyfuno â'r grefft a'r profiad y daeth yn sgil ei flynyddoedd hŷn.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245