Cyngor Celfyddydau Cymru | Eddie Ladd

Eddie Ladd

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

BywgraffiadEddie Ladd

Graddiodd Eddie o Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ym 1985 ac yna mynd i weithio gyda chwmni Moving Being yng Nghaerdydd. Rhwng 1987 a 1990 bu’n gweithio hefyd gyda Hijinx, Taliesin, Volcano a Theatrig. Ymddangosai yn gyson am ddeuddeg mlynedd gyda Brith Gof, gan berfformio, ysgrifennu a chyfansoddi cerddoriaeth.

Dechreuodd greu ei gwaith ei hun tua 1993. Cynyrchiadau mewn theatr oedd rhai o’i sioeau tra llwyfannwyd cynyrchiadau eraill mewn safleoedd arbennig megis tai, closydd fferm a meysydd. Bu’n defnyddio technoleg newydd o’r dechrau a derbyniodd gymrodoriaeth gan NESTA yn 2002 er mwyn atgyfnerthu’r elfen hon yn ei gwaith.


Y Project

Eddie Ladd - Ras goffa Bobby Sands; Llun: Cara BrostromEr iddi gael coleg a gweithio am bum mlynedd ar hugain ym maes theatr arbrofol, cred Eddie yw y dylai ddal ati i ddysgu’n barhaus. Yn bennaf oll hoffai loywi ei gwaith corfforol a dawns. Ar ôl creu pedwar cynhyrchiad ar ddeg er 1993, mae’n awyddus i osgoi mynd i rigol; bwriad ei chais am Ddyfarniad Cymru Greadigol felly yw "mynd yn ôl i’r ysgol fach".

Ei gobaith yw llunio maes llafur blwyddyn o hyd ac y bydd deg o ddawnswyr, coreograffwyr a chyfarwyddwyr yn ei ddilyn a’i ddysgu. Hoffai ganolbwyntio gyda hwy ar grefft dawnsio neu symud, yn ogystal â’u hymagweddion athronyddol, bywydegol a gwleidyddol. Mae dawns yn dŷ ag iddo lawer o drigfannau a’r gobaith felly yw symud o un stafell i’r llall ac arbrofi.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245