Cyngor Celfyddydau Cymru | David Cushway

David Cushway

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

5.Vessel; David Cushway

Mae gwaith David yn seiliedig ar ddiddordeb yng nghyfrwng clai; hanes defnydd clai yn hanesyddol; dyma'r deunydd sy'n ein clymu wrth y ddaear. Mae bywyd a marwolaeth yn themâu cyson yn ei waith ac mae ei ddefnydd o'i gorff ei hun mewn naratif ffiguraidd yn adlewyrchu hyn. Diffiniodd cerameg obeithion ysbrydol a diwylliannol dyn ers dechrau amser.

Cafodd ei waith ei dderbyn yn ehangach yng Nghymru ym maes cerameg. Cafodd gydnabyddiaeth ryngwladol gynyddol hefyd wrth arddangos ei waith yn Ewrop ac America.


Y Project

Balance: David CushwayCynnig David yw datblygu ei ymarfer cerameg mewn ffyrdd newydd ac amgen gan ddefnyddio'r cyfryngau newydd, gosodiad a pherfformio:

Datblygir darlunio ffiguraidd yn ddelweddau maint llawn, gosodiadau ac amgylchfydoedd mawr gan arbrofi â fformat a phroses y darlunio a ffiniau'r ddelwedd. Defnyddia glai, dŵr a siarcol fel cyfryngau, cyfeiria at y dull hynaf oll o feddwl a chyfathrebu'n ddamcaniaethol gan ddefnyddio'r deunyddiau hynaf oll.

Mae ‘Adamah’ yn syniad am gyfres o ffotograffau cibachrome maint llawn a delweddau symudol o'r corff wedi'i orchuddio â chlai coch. Hen Hebraeg yw'r teitl sydd o'i gyfieithu'n meddwl tir neu ddaear ac yn gysylltiedig ag adom sy'n golygu coch. Cyfeiria'r ffotograffau/delweddau symudol at ddarluniadau o gyfnod yr Adfywiad o Adda yng ngardd Eden gan arlunwyr megis Lucas Cranach a Titian.

Mae ‘Know that dust was once a man like thee’ yn ddyfyniad o The Abdication of No Man gan Richard Henry Stoddards. Mae am arbrofi â chyfres o ffilmiau o lwch clai fydd yn gofyn am gastio rhannau o'r corff o lwch clai wedi'u gwasgu i fowldiau a'u dinistrio â ffaniau diwydiannol.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245